سگال پرداز

کنترل کیفیت

مشکلاتمان را به خودمان بگویید ، خوبی هایمان را به دیگران  

چنانچه مشتری ما هستید و یا نیستید و مشکلی در کار ما مشاهده میکنید بی صبرانه علاقمندیم آن را از شما بشنویم و بکار بندیم . می توانید با نام و یا بی نام این موارد را به ما اعلام فرمایید .

quality