www.segalpardaz.ir

 
نوار منو و ابزار

نوار منو و ابزار    

PreviousNext  
 

Description: Description: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Help\Pictures\مفاهيم اوليه\آشنايي با محيط فرم\نوار منو.jpg

 

در اين قسمت از فرم منو ها و دکمه هايي که براي انجام عمليات بهتر به کار مي روند را مشاهده مي کنيد .

نکته : در کنار بعضي از دکمه ها اعدادي وجود دارند که نشان دهنده ي تعداد لينک هاي مرتبط با سطر انتخابي مي باشند .