سگال پرداز

تعرفه نگهداری

هر سیستم خریداری شده بسته به حجم دارای پشتیبانی و نصب  رایگان میباشد بعد از طی این پروسه زمانی مشتریان میتوانند پشتیبانی بسته خود را با شرکت سازنده تمدید نمایند و در صورت بروز مشکل به صورت رایگان مشکل را برطرف کرده از سلامت سیستم اطمینان حاصل نمایند پروسه نگهداری و خدمات پس از فروش شامل حل اشکال تلفنی و از راه دور ، آموزش تلفنی و از راه دور ، بررسی پشنهادات و اعمال آن در صورت موافقت سازنده و نیز بروز رسانی های جدید  بسته میباشد  .

photo_2016-08-16_19-22-17

شرایط پشتیبانی : 

نگهداری سیستم ها شامل شرایطی میباشد که در این لینک توضیح داده شده است و فروشنده و مشتری ملزم به رعایت این موازین میباشند .

تعرفه ها :

پشتیبانی بسته ها به صورت  سالیانه میباشد که شامل : ۶۰۰هزار تومان تعرفه ثابت+۱۸ درصد قیمت جاری نرم افزار است

نصب مجدد :

در هر دوره پشتیبانی یک بار به صورت رایگان سیستم مجددا نصب میگردد در صورت درخواست مجدد برای هر بار نصب مجدد ۴۵۰۰۰۰ تومان  اخذ میگردد . شایان ذکر است منظور از نصب مربوطه سیستم اصلی میباشد و بازیابی اطلاعات و نصب کلاینت ها بر عهده مشتری میباشد.

فورس ماژور :

برای مشتریانی که دارای پشتیبانی نیستند مبلغ خدمات موردی بعد از ارسال سیستم به شرکت  ، سنجش هزینه و اعلام آن به مشتری خدمات انجام میگردد .