سگال پرداز

راهبری خرید

سعی شده است تمام مواردی که جهت معرفی محصول به مشتریان مورد نیاز است ارائه گردد  در اینجا میانبر های سایت جهت دستری سریع به نیاز ها گنجانده شده است.

نرم افزار سگال

معرفی شرکت ، گواهینامه ها ، مجوز ها    در این قسمت معرفی شرکت گواهی نامه های شوارای عالی انفورماتیک ، ارزش افزوده … درج گردیده است.

معرفی محصولات    این قسمت شامل نگاهی اجمالی به محصولات بوده که قابلیت های  کلی نرم افزار ها در آن درج گشته است.

کاتالوگ محصولات    این قسمت کاتالوگ کلی محصولات  به صورت فایل های pdf جهت دانلود گنجانده شده است.

بحث های تخصصی بخش بندی شده  این قسمت با بخش بندی بر روی محصولات و قابلیت ها نگاهی کاربردی روی ها محصول و قابلیت دارد و مشتریان میتوانند دغدغه های خود در نرم افزار را در این قسمت جستجو و با مثال مشاهده فرمایند.

مشتریان ما   اسامی برخی از مشریان استفاده کننده از نرم افزار ها.

لیست قیمت  شامل قیمت محصولات به صروت تک تک و بسته های پیشنهادی می باشد.

سفارش خرید  و جلسه حضوری نمایش نرم افزار قبل از خرید در این قسمت مشتری میتواند اطلاعات ارتباطی خود جهت انجام پروسه خرید ، یا پیش فاکتور ،  جلسه دمو نرم افزار قبل از خرید را با فروشنده درمیان گذاشته تا فروشنده جهت تکمیل پروسه خرید و نیز نصب و پیاده سازی نرم افزار اقدام نماید

تماس با ما  در این قیمت مشتری میتواند از طریق کانال های ارتباطی تعیین شده نظیر تلفن ، ایمیل ، فکس ، … با فروشنده ارتباط حاصل کند .