سگال پرداز

لیست قیمت نرم افزار

امکانات رایگان

۳ ماه پشتیبانی ،نصب کامپیوتر اصلی و  آموزش بصورت تلفنی و از راه دور،چارت سازمانی ، گزارش ساز ، دسترسی امنیتی ، سیستم عملکرد پرسنل event log 

 

قفل آزمایشی (نسخه آزمایشی تمامی سیستم ها )  ۲۰۰۰۰۰۰  تومان

برای تمامی نرم افزار های مورد درخواست قفل  آزمایشی یک ماهه  ،  پشتیبانی تلفنی و از راه دور  و همچنین نصب بر روی یک سیستم این مبلغ در صورت خرید نرم افزار بعد از دوره آزمایشی از فاکتور کسر خواهد شد .

کیت های عمومی

نرم افزار مستقل کیت ارسال صورت حساب مالیاتی (سامانه مودیان)۹۵۰۰۰۰۰ تومان هر توکن اضافی ۳۰۰۰۰۰۰ تومان

تحت شبکه ۱ توکن  (۲ ماه پشتیبانی رایگان )

ویژه مشتریان مالی اداری سگال ۲۵% تخفیف و پشتبانی رایگان + اخذ توکن و csr رایگان، به همراه ارتباط کامل با نرم افزار بازرگانی سگال

کیت تحت شبکه (کاربر همزمان) هرکاربر اضافه   ۲۰۰۰۰۰۰ تومان

به منظور استفاده تحت شبکه از برنامه به تعداد سرویس گیر مشتری

کیت تعداد شرکت  هر شرکت اضافه       ۶۰۰۰۰۰۰ تومان

به منظور مدیریت چند بانک اطلاعاتی بر روی یک سرور (هولدینگ)

کیت فراخوانی اطلاعات از اکسل         ۳۵۰۰۰۰۰ تومان 

فراخوانی اطلاعات از اکسل جهت مهاجرت از برنامه ها در برگه ، سند، فرم ساز ، طرف حساب ، کالا –

 لیست قیمت نرم افزار

لیست قیمت نرم افزار

کیت تحت شبکه (کاربر همزمان) هرکاربر اضافه   ۲۰۰۰۰۰۰ تومان

به منظور استفاده تحت شبکه از برنامه به تعداد سرویس گیر مشتری

کیت تعداد شرکت  هر شرکت اضافه       ۶۰۰۰۰۰۰ تومان

به منظور مدیریت چند بانک اطلاعاتی بر روی یک سرور (هولدینگ)

کیت فراخوانی اطلاعات از اکسل         ۳۵۰۰۰۰۰ تومان 

فراخوانی اطلاعات از اکسل جهت مهاجرت از برنامه ها در برگه ، سند، فرم ساز ، طرف حساب ، کالا –

 لیست قیمت نرم افزار

لیست قیمت نرم افزار