سگال پرداز

mahsolat

محصولات

در این بخش اجزای نرم افزار سگال به تفکیک توضیح داده شده است، مجموعه این نرم افزار ها سیستم یکپارچه سگال را تشکیل میدهند .

ghabeliyat

قابلیت ها 

کاربرد ها ، قابلیت ها ، نقاط تمایز و نیز شرح اجمالی اجزای نرم افزار ها در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است .

katalog

دانلود

کاتالوگ ها به صورت مجزا و یکجا به صورت فایلهای pdf  و نیز نسخه آخر و لیست تغییرات  نرم افزار از این قسمت قابل دسترسی است.

لیست قیمت

لیست قیمت محصولات به صورت تفکیک شده به همراه تعرفه نگهداری در این قیمت قابل دسترسی است .

 

 سرعت ، امنیت ، یکپارچگی   

سازگار با تمام نسخه های x86 و x64 ویندوز تک کاربره و تحت شبکه  LAN،WAN