سگال پرداز

کاتالوگ محصولات

کاتالوگ نرم افزار

کاتالوگ نرم افزار ها شامل شمای کلی  و شرح مشخصات به صورت مختصر و خلاصه است که به صورت یکپارچه و یا جزع جزع در قسمت زیر قرار گرفته است دقت داشته باشید که نرم افزار سگال یک نرم افزار یکپارچه است  که بسته به نیاز متقاضی فعال میگرد

کاتالوگ ها به صورت PDF ارائه شده است

کاتالوگ کامل محصولات   شامل کلیه نرم افزار ها به صورت یکجا

ارتباطات (فکس پیام کوتاه ایمیل تلفن)   نرم افزار دفترچه تلفن – فکس – پیام کوتاه – ایمیل

اتوماسیون اداری و دبیر خانه و گردش کار   اتوماسیون اداری -کارتابل-داشبورد-تقویم- گردش کار – دبیرخانه

آرشیو و بایگانی فایل و فرمساز   نرم افزار مدیریت فایلها و بایگانی و آرشیو اسناد

انبار و بازرگانی  نرم افزار خرید فروش- انبار -کنترل موجودی – بارکد – پوسانت -سفارشات

 دریافت پرداخت خزانه داری و چک  نرم افزار خزانه داری(چک و راس گیری) و دریافت پرداخت

حسابداری نرم افزار سند  و کدینگ حسابداری- تراز و دفاتر و گزارشات