سگال پرداز

حوزه مالی

ACC_ECO: نرم افزار بازرگانی(فروشگاهی) ، انبار ، خزانه داری و چک ۳۹۰۰۰۰۰۰  تومان

شامل طرف حساب ، کالا ، برگه های انباری ، برگه های فروشگاهی ، مرجوعی ، بارکد ،چاپ بارکد، موجودی ، فاکتور ، دربافت پرداخت ، چک ، مانده حساب ، صندوق ، حساب بانکی ، چاپ چک  ، راس گیری ، سود و زیان ، نرخ گذاری ،چند انباره ، مالیاتی ، طراحی فاکتور > تک شرکتی تک کاربره

ACC_PRO :  نرم افزار حسابداری شرکتی  ۵۹۰۰۰۰۰۰  تومان

acc_eco+  شامل کدینک   و لایه های  جند سطحی، سند دوبل ، روکش سند  , تفصیلی شناور سه سطحی, تراز ، دفاتر قانونی ،مرور حساب ، دفاتر قانونی ، ترازنامه ، سود و زیان ،تولید اسناد اتوماتیک نرم افزار بازرگانی و انبار ،  گزارش گردش حسابها و مراکز  > دوشرکتی  ۲ کاربره همراه با کیت فراخوانی از اکسل

ACC_ENT : حسابداری پیشرفته به همراه تولید ،سفارش،پخش و پورسانت ۷۷۰۰۰۰۰۰ تومان  

acc_pro +مدیریت پخش ، تسویه فاکتور ها ، سرجمع پخش ، چاپ برگه گروهی ، بازاریابی ،پورسانت ، معرفی مسیر پخش ..شامل bom ، فرمول ساخت ، بهای تمام شده ، سفارشات خارجی .مدیریت سفارشات خرید و فروش برنامه ریزی تحویل .+ ارسال و دریافت از اکسل بین شرکتی .> 2 شرکتی۴ کاربره کاربره همراه با کیت فراخوانی از اکسل . سامانه مودیان

 

 کیت فروش اقساطی  ۱۵۰۰۰۰۰۰ تومن

جدول اقساط ، قسط بندی برگه ها ، معوقات ، گزارشات پیشنیاز نرم افزار بازرگانی و دریافت پرداخت

کیت گارانتی کالا  بن تخفیف  خدمات برگه ها ۸۰۰۰۰۰۰ تومان

مدیریت و تعیین گارانتی کالاها داشبورد ، ارسال پیام کوتاه تحلیلی

 کیت نسخه چند زبانه و ارزی ۲۵۰۰۰۰۰۰ تومان

تعریف بن تخفیف برو برگه ها و کالا ها و ثبت اتوماتیک تخفیفات ادواری و پلکانی پیشنیاز نرم افزار بازرگانی و یا حسابداری