سگال پرداز

حوزه مالی

ACC_ECO: نرم افزار بازرگانی(فروشگاهی) ، انبار ، خزانه داری و چک ۸۰۰۰۰۰  تومان

شامل طرف حساب ، کالا ، برگه های انباری ، برگه های فروشگاهی ، مرجوعی ، بارکد ،چاپ بارکد، موجودی ، فاکتور ، دربافت پرداخت ، چک ، مانده حساب ، صندوق ، حساب بانکی ، چاپ چک  ، راس گیری ، سود و زیان ، نرخ گذاری ،چند انباره ، مالیاتی ،    طراحی فاکتور

ACC_PRO :  نرم افزار حسابداری شرکتی  ۱۸۰۰۰۰۰  تومان

acc_eco+  شامل کدینک   و لایه های  جند سطحی، سند دوبل ، روکش سند  , تفصیلی شناور سه سطحی, تراز ، دفاتر قانونی ،

مرور حساب ، دفاتر قانونی ، ترازنامه ، سود و زیان ،تولید اسناد اتوماتیک نرم افزار بازرگانی و انبار ،  گزارش گردش حسابها و مراکز

ACC_ENT : حسابداری پیشرفته به همراه تولید ،سفارش،پخش و پورسانت ۲۹۰۰۰۰۰ تومان  

acc_pro +مدیریت پخش ، تسویه فاکتور ها ، سرجمع پخش ، چاپ برگه گروهی ، بازاریابی ،پورسانت ، معرفی مسیر پخش ..

شامل bom ، فرمول ساخت ، بهای تمام شده ، سفارشات خارجی .گزارش ساز

مدیریت سفارشات خرید و فروش برنامه ریزی تحویل ..

 

 کیت فروش اقساطی  ۳۰۰۰۰۰ تومان

جدول اقساط ، قسط بندی برگه ها ، معوقات ، گزارشات پیشنیاز نرم افزار بازرگانی و دریافت پرداخت

کیت گارانتی کالا  بن تخفیف  خدمات برگه ها ۳۰۰۰۰۰ تومان

مدیریت و تعیین گارانتی کالاها داشبورد ، ارسال پیام کوتاه تحلیلی

 کیت نسخه چند زبانه و ارزی ۷۰۰۰۰۰ تومان

تعریف بن تخفیف برو برگه ها و کالا ها و ثبت اتوماتیک تخفیفات ادواری و پلکانی پیشنیاز نرم افزار بازرگانی و یا حسابداری