سگال پرداز

پشتیبانی از راه دور

پشتیبانی از راه دور

برای صرفه جوی در وقت و هزینه  ، پشتیبانی از راه دور روشی است که در کوتاه ترین زمان برای حل مسائل ، به کمک مشریان می آید .

پشتیبانی از راه دور

دانلود

با استفاده از برنامه پشتیبانی از راه دور، در صورت وجود مشکلات نرم افزاری  ، پشتیبان­ها  را بصورت آنلاین در جریان گذاشته،در صورت امکان مشکل را حل نمایید.

ammyy    anydesk  aeroadmin  ultraviewer