سگال پرداز

روز شمار سگال

۱۳۸۹/۰۶/۱۵  شروع طراحی هسته  نرم افزار سگال و طراحی مدل ها

۱۳۸۹/۰۸/۲۱  شروع پروژه سگال با همکاری شرکت دانش سگال توانا

۱۳۹۰/۱۱/۲۵  پایان طرح اولیه  و  شروع عرضه

۱۳۹۱/۰۹/۲۳   آغاز پروژه سایت سگال به منظور راهبری و معرفی به مشتریان  و  درج مطالب در شبکه های اجتماعی

۱۳۹۲/۰۲/۰۴    اخذ مدرک گواهینامه شورای عالی انفورماتیک  و سند نرم افزار  رسانه های دیجیتال (وزارت فرهنگ و ارشاد )

۱۳۹۲/۰۹/۲۰   تغییر محل  از دفتر کریمخان

۱۳۹۳/۰۲/۲۳   استقرار در برج بهار و تشکیل شرکت سگال پرداز سینا و شروع فعالیت مستقل رسمی

۱۳۹۵/۰۲/۱۱    تغییر محل  و جابجایی به دفتر کریمخان

۱۳۹۷/۰۱/۰۱    جابجایی به دفتر مدنی