سگال پرداز

سرویس حضوری

تمامی خدمات اعم از نصب، بروز رسانی و رفع مشکل به صورت آنلاین انجام میپذیرد و چنانچه تولید کننده تشخیص دهد که مشکل به صورت آنلاین رفع نمیشود برای حل مشکل کارشناس به محل اعزام میکند که تمامی این امور برای شرکت های دارای پشتیبانی  بصورت رایگان خواهد بود .

همچنین  اگر مشتری در خواست سرویس در محل داشته باشد ، می تواند بعد از پرداخت تعرفه سرویس حضوری ، این امر را به انجام رساند. 

سرویس های حضوری در محل به صورت ساعتی می باشد و هر ساعت ۵۰۰ هزار تومان محاسبه میگردد . 

حدااقل سرویس در تعرفه یکساعت میباشد .