سگال پرداز

نرم افزار دریافت پرداخت و خرانه داری (چک)

نرم افزار دریافت پرداخت و خرانه داری (چک)

نرم افزار دریافت پرداخت و خرانه داری (چک)

با استفاده از زیر سیستم دریافت و پرداخت سگال امکان کنترل و مدیریت دریافت­ها و پرداخت­­های سازمان جهت پیش­بینی و تحلیل دقیق دارایی­های نقد و بدهی­ها در راهبرد اهداف سازمان مهیا می­گردد.

کاتالوگ

قابلیت ها و تصاویری از محیط نرم افزار

daryaftpardakht

دریافت و پرداخت:

تعریف انواع حساب­ بانکی با جزئیات ( بانک ، شعبه ، شماره حساب ، نوع ،…) به تعداد نامحدود

امکان تعریف انواع صندوق با قابلیتهای مختلف و ثبت صندوقدارها یه تعداد نامحدود

تعریف انواع تنخواه و تنخواه گردانها یه تعداد نامحدود

امکان ثبت منابع دریافت و پرداخت در قالب انواع صندوق، بانک و تنخواه

انجام انواع انتقال‌ وجه نقد بین منابع درون سازمانی مانند بانک‌ها و صندوق‌ها و تنخواه­ها

کنترل مانده حساب صندوق، بانک، و تنخواه در صدور اسناد مربوطه

کنترل سقف در نظر گرفته برای هر تنخواه در پرداخت وجه نقد یا چک به تنخواه

امکان ارتباط با برگه ­های بازگانی جهت صدور درخواستهای دریافت یا پرداخت

گزارش مانده حساب بانک به تفکیک

گزارش گردش حساب بانک به تفکیک

گزارش مانده صندوق به تفکیک

گزارش گردش صندوق به تفکیک

گزارش سوابق فعالیت صندوقدارهای یک صندوق طی زمان

گزارش عملکرد مالی(دریافت و پرداخت وجه نقد و چک و …) به تفکیک هر طرف ­حساب

گزارش مانده طرف­ حساب در حین ورود اطلاعات

گزارش عطف برگه­های بازرگانی

گزارش خلاصه عملیات روزانه مالی خزانه

مدیریت حسابهای ارزی

امکان استفاده از چندین ارز در یک برگه

امکان صدور سند حسابداری بر روی کلیه اسناد خزانه داری و انتقال به ماژول حسابداری مالی بصورت کاملا یکپارچه

امکانات :

چک:

dcheck

تعریف دسته چک با شماره سریال و فایل چاپ برگه چک بصورت نامحدود.

کنترل سقف در نظر گرفته برای هر حساب جاری در پرداخت وجه نقد یا چک

امکان رأس گیری مجموعه­ای از چک­ها برای تاریخ­های مختلف

نمایش سررسید چک­های دربافتی و پرداختی در کارتابل کاربر با امکان یادآوری

امکان انجام عملیات واگذاری چک به صورتهای مختلف شامل: واگذاری چکهای دریافتی به بانک، واگذاری چکهای دریافتی به طرف­ حساب و واگذاری چکهای دریافتی به صندوق.

امکان انجام عملیات پرداخت چک به صورتهای مختلف شامل: پرداخت چک به طرف­ حساب ، انتقال وجه چک به بانک دیگر، انتقال وجه چک به صندوق دیگر، انتقال وجه چک به تنخواه.

امکان انجام عملیات استرداد چکها و اسناد بهادار دریافتی و پرداختی

گزارش سابقه و وضعیت چک­ها

گزارش کنترل شماره چک های پرداختی

گزارش خلاصه و ریز وضعیت چک های دریافتی و پرداختی به تفکیک