سگال پرداز

نرم افزار چند زبانه و ارزی

 نرم افزار چند زبانه و ارزی

قابلیت ها و تصاویری از محیط نرم افزار

زیر سیستم چند زبانه و ارزی  سگال  در تمام اجزای سیستم به عنوان یک امکان قابلیت استفاده از زبان های مختلف ونیز ارز ها را در نرم افزار های مالی و اداری سگال در اختیار کاربران میگذارد

امکانات

معرفی زبان های مختلف

ترجمه فرمها به زبان مورد نظر توسط کاربر

معرفی ارز های نامحدود

معرفی ارز پایه اعم ریال و سایر عرض ها

معرفی ارز گزارشات تفکیک شده از ارز پایه

دسترسی در کل نرم افزار

پشتیبانی از چندین ارز در یک سند یا برگه

جدول ارز بر مبنای روز و زمان

نرم افزار سگال