مسئولیت اجتماعی (بسته حمایتی)

مسئولیت اجتماعی (بسته حمایتی)

شرکت سگال پرداز به سازمان های مردم نهاد (NGO ) که در زمینه های
محیط زیست،فعالیت های بشردوستانه (امور کودکان و زنان محروم ،مناطق محروم )،آموزش داوطلبانه ،فعالیت میکنند.در چهارچوب مسئولیت اجتماعی شرکت ها،  نرم افزاری رایگان ارائه مینماید. جهت اطلاع بیشتر مکاتبه فرمایید.

مسئولیت اجتماعی

 

مسئولیت اجتماعی (بسته حمایتی)