سگال پرداز

نوشته ها

آرشیو برای 'اخبار'

نسخه 93/01/01

بازرگانی و انبار  :

تلفیق برنامه های بازرگانی و انبار جهت کنترل بهتر

اضافه شدن روش FIFO در انبار و کاردکس و سود وزیان

تنظیم حساب هزینه و کسواران به به تفکیک برگه

اضافه شدن هزینه یا کسورات مستقل یا وابسته به مجموع قبلی

اضافه شدن فرم بروز رسانی اسناد

تغییرات اتوماتیک اسناد برگه ها

اضافه شدن نرخ به سند حسابداری برگه

هوشمند سازی گزارش مرور حساب

عمومی :

بهینه سازی سرعت دیتابیس

تغییرات در قفل جهت در اختیار گذاشتن قفل مدام العمر برای کاربران

اضافه شدن ویدیو های آموزشی به سایت

 

نوشته شده در: اخبار, تغییرات نسخه ها, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←