سگال پرداز

نوشته ها

آرشیو برای 'امضا الکترونیک'

امضای الکترونیک سگال

امضای الکترونیک : یکی از قابلیت های نرم افزار سگال امضای الکترونیک است که کاربران میتوانند امضای خود را اسکن کرده و با یک کلیلک در هر جا استفاده نمایند البته این قابلیت بیشتر در نرم افزار فرمساز و گزارش ساز و پیشنویس نامه ها مورد استفاده قرار میگیرد

همچنین نرم افزار در قسمت فرم ساز 10 فیلد امضای الکترونیک دارد که قابلیت فراخوانی از دستگاه قلم نوری را داراست  و این موضوع انتظار سازمان بدون کاغذ را برآورده میکند  .

امضای الکترونیک

امضای الکترونیک

نوشته شده در: امضا الکترونیک, فرم ساز, نرم افزار سگال, نرم افزار های اداری, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←

پشتیبانی از انواع فیلدها در فرم ساز

نرم افزار فرمساز سگال انواع فیلدهای عددی رشته ای تاریخ زمان منطقی بازشونده طرفحساب تصویر آیتم کاربر و امضای الکترونیک را پشتیبانی نموده و همچنین قابلیت ورود و دسترسی فیلدها برای کاربران مختلف را مدیریت میکند

formsaz formsaz2

نوشته شده در: امضا الکترونیک, فرم ساز, نرم افزار سگال, نرم افزار های اداری, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←