سگال پرداز

نوشته ها

نوشته‌های برچسب‌شده 'امکان مقایسه گردش چندین حساب با هم'

مرور حساب سگال

گزارش مرور حساب :این گزارش یکی از گزارشات مهم نرم افزار حسابداری سگال به شمار می رود.

رجوع به این گزارش امکان بررسی گردش حساب تا جزیی ترین سطوح را برای شما فراهم میکند و بعد از دیدن دفتر و سند اگر سند از سیستم بازرگانی یا قسمت دیگری به صورت اتوماتیک درج شده باشد،  نمایش آن برگه میسر است .

این گزارش در صفحه های مختلف ارایه میشود و این امکان را به کاربر میدهد که بتواند با سطح قبل یا چندین سطح مقایسه انجام دهد.

گزارش مرور حساب

گزارش مرور حساب

نوشته شده در: حسابداری, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←