سگال پرداز

نوشته ها

نوشته‌های برچسب‌شده 'تنظیم شماره اندیکاتور'

تنظیم سریال برگه ها و شماره اندیکاتور

در نرم افزار دبیر خانه سگال این قابلیت وجود دارد که کاربر میتواند برای هربرگه اعم از بازرگانی و دبیر خانه، پیشوندو پسوند سریال را تعیین نماید و سریال برگه ها را سفارشی کند این موضوع در دبیر خانه برای

تنظیم شماره اندیکاتور در نامه موثر است .

tanzim-serial-atomasion

نوشته شده در: اتوماسیون اداری و دبیر خانه, نرم افزار سگال, نرم افزار های اداری, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←