سگال پرداز

نوشته ها

نوشته‌های برچسب‌شده 'حسابداری سگال'

بایگانی فایل های اسناد

بایگانی فایل های اسناد:یکی از مسائل حسابداران  نگهداری و رجوع به رفرنس های سند است . (مثلا چک یا سفته ) نرم افزار سگال قابلیت الصاق هر نوع فایل ونیز اسکن مکتوبات به صورت نامحدود در سند را داراست ..

از این امکان میتوان در اسکن فاکتور های دریافتی و ارسال  را به برگه یا سند الصاق کرد و جهت رفع اختلاف حساب  بین طرف حساب ها استفاده کرد

بایگانی فایل های اسناد

بایگانی فایل های اسناد

نوشته شده در: آرشیو و بایگانی فایها, حسابداری, نرم افزار سگال, نرم افزار های اداری, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←

روکش سند چیست ؟ لزوم و کاربرد در حسابداری

روکش سند چیست ؟ یکی از گزارش های معمول نرم افزار های حسابداری این گزارش است.که فرمت چاپی اسناد ثبت شده در نرم افزار های مالی می باشد که  معمولا برای بایگانی اسناد استفاده می شود.که حسابداران این گزارش را با اصل یا کپی مرجع اسناد ضمیمه میکنند (فاکتور- چک -..)

در نرم افزار سگال روکش  با سریال اسناد چاپ میشود این موضوع بدین معنی است که اگر اسناد بینابین حذف ، اصلاح ، و یا تجمیع شدند بعد از چاپ رو کش ها و مرتب سازی بر اساس تاریخ ممکن است شماره اسناد جابه جا شود بدین منظور سریال بدون تغییر اسناد به کاربران کمک میکند تا اسناد تغییر یافته را با توجه به روکش  حسابداری به راحتی پیدا کنند . البته این یکی از موارد نادر است چون معمولا حسابداران محترم روکش ها را در پایان سال مالی چاپ می کنند . روکش  به صورت تکی و مجموعه ای قابل چاپ میباشد .

اجزا :

معمولا اطلاعات کلی اسناد شامل تاریخ ، دوره ، شرح کلی ، شماره ، سریال سند  ، جمع بدهکار ، جمع بستانکار ، اختلاف  و نیز اطلاعات ریز اسناد شامل کد حساب ، نام حساب ، شرح ، ریز مبلغ بدهکار ، ریز مبلغ بستانکار اجزای روکش سند را تشکیل میدهند .

تنظیمات روکش سند : در نرم افزار حسابداری سگال می توان روکش سند را سفارشی کرد این موضوع به این معنی است که میتوان لایه های مشخصی از کدینگ را برای چاپ روکش سند در نظر گرفت مثلا (کل و معین )

روکش سند

نمونه روکش سند

در زیر یک نمونه از این گزارش مشاهده میکنید دقت داشته باشید این فرمت پیش فرض سیستم بوده و براحتی برای کاربران قابل تغییر میباشد . و در هر شرکت می توان ۴ نوع روکش حسابداری مختلف داشت امکان درج اطلاعات در فرمت های چاپ شده نیز با استفاده از نرم افزار گزارش ساز میسر است .

روکش سند

نمونه روکش سند

نوشته شده در: حسابداری, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←

اسناد پایان دوره اتوماتیک

اسناد پایان دوره :  عبارت است از کلیه عملیاتی که باید انجام شود که در اصلاح دوره مالی بسته شده و اطلاعات به دوره جدید انتقال یابد .  دقت داشته باشید که این موضوع در نرم افزار سگال به صورت

اتوماتیک و هم به صورت دستی انجام پذیر است و حسابداران محترم میتوانند به یکی از دو روش پیشنهاد شده اکتفا نمایند .

این انتقال ها به شرح زیر انجام میشود.

انتقال مانده بازرگانی و دریافت پرداخت

عبارت است از انتقال موجودی و مانده های طرف حساب، صندوق و حسابهای بانکی

انتقال موجودی :موجودی در آخرین تاریخ دوره محاسبه شده و به تفکیک آیتم و انبار به دوره بعد انتقال مییابد

انتقال مانده بانک :مانده حسابهای بانکی در آخرین روز دوره مالی محاسبه شده و به دوره جدید انتقال مییابد

انتقال مانده صندوق :مانده صندوق در آخرین روز دوره جاری محاسبه شده و به دوره جدید انتقال مییابد

انتقال مانده طرف حساب :مانده طرف حساب در آخرین روز دوره جاری محاسبه شده و به دوره جاری انتفال مییابد .

اسناد پایان دوره

عبارت است است سه سند سود زیان ، اختتامیه ، افتتاحیه

سند سود زیان :حسابهای موقت در دوره جاری به حساب دائم سود و زیان سنواتی سند زده شده و مبلغ آن(بدهکار – بستانکار) به این حساب انتقال مییابد.

سند اختتامیه :حسابهای دائم در دوره جاری به حساب دئیم اختتامیه سنده زده شده و مبلغ آن   و مبلغ آن(بدهکار – بستانکار) به این حساب انتقال مییابد.

سند افتتاحیه : سند اختتامیه دوره قبل به صورت برعکس در دوره جدید سند اففتاحیه این دوره است یعنی اگر حسابی با مبلغی در دوره قبل در سند اختتامیه  بدهکار باشد دردوره جدید آن حساب با همان مبلغ

بستانکار خواهد بود  .

بعد از طی کیله امور در اسناد پایان دوره دوره مالی جدید آماده به کار است .در زیر نمونه فرم بستن حسابها در حسابداری و انتقال ان به دوره جدید را مشاهده میفرمایید .

اسناد پایان دوره اتوماتیک

اسناد پایان دوره اتوماتیک

نوشته شده در: حسابداری, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←

گزارش دفاتر

گزارش دفاتر: یکی از گزارش های حسابداری سگال گزارش دفاتر حسابهاست .

امکانات :

تعیین حساب و دوره گزارش

تغییر فونت و شکل مطابق سلیقه کاربر

تعیین سطح گزارش (کل- معین -…)

تعیین مراکز هزینه یا تفضیلی شناور در هنگام تهیه گزارش

محدود کردن بازه تاریخی

گزارش دفاتر

گزارش دفاتر

نوشته شده در: حسابداری, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←
برگه 2 از 3 123