سگال پرداز

نوشته ها

نوشته‌های برچسب‌شده 'مانده سفارش'

گزارش مانده سفارش

گزارش مانده سفارشات

در نرم افزار سگال می توان به تفکیک سفارشات خرید و فروش را ثبت و پروسه تحویل و دریافت را مدیریت کرد  ، در گزارش مانده سفارش شرح عملکرد دوره ای سفارشات اعم از خرید و یا فروش و نقل مانده آنها با موجودی جاری مقایسه شده و موجودی آتی را برآورد میکند .این بحث در دستور سفارش و برنامه ریزی تولید نقش بسزایی دارد .

امکانات :

سفارشات به تفکیک کالا

سرجمع سفارشات خرید و فروش

سرجمع دریافت و تحویل کالا ها

مانده سفارشات خرید و فروش

مقایسه موجودی و مانده سفارشات جهت حصول مانده آتیه

 

rep_sefaresh

نوشته شده در: انبار و بازرگانی, سفارشات, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←