سگال پرداز

نوشته ها

نوشته‌های برچسب‌شده 'مدیریت مجودی در تحویل سفارشات'

مدیریت سفارشات اتوماتیک

در نرم افزار سفارشات سگال میتوانید بر مبنای موجودی در انبار ها سفارشات خرید و فروش و پروسه های تابعه را اتوماتیک مدیریت کنید .

قابلیت ها :

ثبت سفارشات فروش و زمان تحویل تقریبی

مدیریت تحویل بر مبنای موجودی

دسته بندی تحویل بر مبنای دلخواه (تاریخ  سفارش – مشتری – حجم ارسال)

رهگیری کامل سفارشات .

صدور فاکتور فروش اتوماتیک برای سفارشات آماده .

محاسبه و صدور اتوماتیک کسری انبار .

baz_modiriyatsefaresh

نوشته شده در: انبار و بازرگانی, سفارشات, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←