سگال پرداز

نوشته ها

نوشته‌های برچسب‌شده 'مدیریت گردش کار'

مدیریت گردش کار ، مدیریت روند های در حال اجرای سازمان

مدیریت گردش کار ، مدیریت روند های در حال اجرای سازمان : در بخش نرم افزار مدیریت کسب و کار  به شرح اجمالی سیستم گردش کار سگال پرداختیم در این نوشته سعی داریم

فرم مدیریت گردش کار های جاری سازمان را بررسی کنیم .

این فرم تمام گردش کارهای سازمان را به صورت خلاصه جمع آوری میکند . و اطلاعاتی نظیر نام روند تاریخ و کار شروع و پایان ، وضعیت جاری و نتیجه ها را نشان میدهد و علاوه بر مدیریت روند ها یک گزارش کامل از آنهاست .

در این فرم میتوان به تعریف روند جاری ، دیاگرام روند طی شده ، کار شروع ، کار پایان دسترسی پیدا کرد .

تفکیک روند های انجام شده و در جریان از قابلیت های دیگر این فرم است .

مدیریت گردش کار ، مدیریت روند های در حال اجرای سازمان

مدیریت گردش کار ، مدیریت روند های در حال اجرای سازمان

 

نوشته شده در: گردش کار work flow, نرم افزار سگال, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←

گردش کار در کل سیستم

گردش کار در کل سیستم:دوران کنونی، دوران دگرگونی و تغیر پرشناب دانش است. هر پنج و نیم سال حجم دانش دو برابر می‌شود، البته عمر میانگین آن که به «دارایی» و «منبع ارزشمند راهبردی» ارتباط دارد، کمتر از چهار سال است. «مدیریت دانش» یکی از گفتمانهایی است که در دوران جدید در زمینه مدیریت مطرح گردیده و به شدت مورد توجه سازمان‌ها و مبحث مدیریت قرار گرفته‌است. از مهم ترین ارکان مدیریت دانش، پیاده سازی سیستم و اثربخشی آن در سطح سازمان می‌باشد. چرا که دیگر مطالب مرتبط با آن همگی به عنوان مقدمه‌ای جهت بسترسازی و استفاده از آن‌ها برای تحقق عملی مدیریت دانش به شمار می‌روند. سازمان‌های پیشرو زیادی در جهان به اهمیت مدیریت دانش به عنوان رویکردی نوین در مدیریت کسب و کار پی برده و اقدام به پیاده سازی آن نموده‌اند

قابلیتها  :

تعریف انواع گردش کار سازمانی توسط کاربر

نمایش دیاگرام گرافیکی

یکپارچه با اتوماسیون

تعریف کاربر و مدیر و تاریخ کارهای اتوماتیک

گردش کار در کل سیستم

گردش کار در کل سیستم

نوشته شده در: گردش کار work flow, نرم افزار سگال, نرم افزار های اداری, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←