سگال پرداز

نوشته ها

نوشته‌های برچسب‌شده 'نرم افزار اداری'

سیستم تقویم الکترونیک سگال

سیستم تقویم الکترونیک سگال یکپارچه با سیستم به لیست محصولات اضافه گردید.

این تقویم کارهای ایجاد شده در سیستم اتوماسیون را بصورت ساعتبندی شده تفکیک می کند و امکان برنامه ریزی را برای کاربر فراهم می آورد.

تقویم الکترونیک تقویم الکترونیک

تقویم الکترونیک

نوشته شده در: اتوماسیون اداری و دبیر خانه, نرم افزار سگال, نرم افزار های اداری, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←

مدیریت ارجاع و رونوشت دبیرخانه

مدیریت ارجاع و رونوشت دبیرخانه: در نرم افزاری اداری (crm) میتوان یه برگه یا کار را به چندین نفر رونوشت کرد و در جریان ان برگه یا نامه قرار داد . و کاربران رابا استفاده از کاتابل از این نوضوع با خبر کرد این مقوله روابط انسانی اضافی و کاغذی وقت گیر در شرکت ها را از میان برداشته و در وقت و هزینه کاربران صرفه جویی شایانی به عمل می آورد

مدیریت ارجاع و رونوشت دبیرخانه

مدیریت ارجاع و رونوشت دبیرخانه

نوشته شده در: اتوماسیون اداری و دبیر خانه, نرم افزار سگال, نرم افزار های اداری, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←

تنظیم سریال برگه ها و شماره اندیکاتور

در نرم افزار دبیر خانه سگال این قابلیت وجود دارد که کاربر میتواند برای هربرگه اعم از بازرگانی و دبیر خانه، پیشوندو پسوند سریال را تعیین نماید و سریال برگه ها را سفارشی کند این موضوع در دبیر خانه برای

تنظیم شماره اندیکاتور در نامه موثر است .

tanzim-serial-atomasion

نوشته شده در: اتوماسیون اداری و دبیر خانه, نرم افزار سگال, نرم افزار های اداری, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←

نمایش دیاگرام و درصد پیشرفت

در نرم افزار اداری سگال در هر لحظه میتوانید نمایش گرفیکی دیاگرام برگه ها و کار ها و نامه ها را به همراه درصد   پیشرفت مشاهده کنید .

digaram

نوشته شده در: اتوماسیون اداری و دبیر خانه, نرم افزار سگال, نرم افزار های اداری, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←
برگه 1 از 3 123