سگال پرداز

نوشته ها

نوشته‌های برچسب‌شده 'نرم افزار سریال کالا'

مدیریت سریال کالا و محصولات

نرم افزار سریال سگال با نرم افزار بارکد و انبار و خرید و فروش مرتبط بوده مدیریت سریال های مختلف از یک کالا را برعهده دارد

امکانات :

ورود نامحدود سریال به ازای هر کالا در هر برگه

امکان درج پیشوند و پسوند سریال های سفارشی

کنترل ورود و خروج و نگهداری سریال با سیستم سابقه سریال

نمایش آخرین وضعیت سریال و پیشنهاد هوشمند سریال ها

serial

نوشته شده در: انبار و بازرگانی, سریال, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←

موجودی سریال ها

یکی از مزایای نرم افزار سگال پیگیری سریال ها و امکان مانده گیری از یک سریال در انبار است این موضوع به انبار داران در پیگیری کسری انبار و رد یابی آن کمک میکند .

امکانات :

نمایش موجودی سریال

نمایش سابقه سریال (گردش در برگه ها)

mojdiseriyal

نوشته شده در: انبار و بازرگانی, سریال, نرم افزار سگال, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←