سگال پرداز

نوشته ها

نوشته‌های برچسب‌شده 'نرم افزار سفارشات'

گزارش مانده سفارش

گزارش مانده سفارشات

در نرم افزار سگال می توان به تفکیک سفارشات خرید و فروش را ثبت و پروسه تحویل و دریافت را مدیریت کرد  ، در گزارش مانده سفارش شرح عملکرد دوره ای سفارشات اعم از خرید و یا فروش و نقل مانده آنها با موجودی جاری مقایسه شده و موجودی آتی را برآورد میکند .این بحث در دستور سفارش و برنامه ریزی تولید نقش بسزایی دارد .

امکانات :

سفارشات به تفکیک کالا

سرجمع سفارشات خرید و فروش

سرجمع دریافت و تحویل کالا ها

مانده سفارشات خرید و فروش

مقایسه موجودی و مانده سفارشات جهت حصول مانده آتیه

 

rep_sefaresh

نوشته شده در: انبار و بازرگانی, سفارشات, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←

مدیریت سفارشات اتوماتیک

در نرم افزار سفارشات سگال میتوانید بر مبنای موجودی در انبار ها سفارشات خرید و فروش و پروسه های تابعه را اتوماتیک مدیریت کنید .

قابلیت ها :

ثبت سفارشات فروش و زمان تحویل تقریبی

مدیریت تحویل بر مبنای موجودی

دسته بندی تحویل بر مبنای دلخواه (تاریخ  سفارش – مشتری – حجم ارسال)

رهگیری کامل سفارشات .

صدور فاکتور فروش اتوماتیک برای سفارشات آماده .

محاسبه و صدور اتوماتیک کسری انبار .

baz_modiriyatsefaresh

نوشته شده در: انبار و بازرگانی, سفارشات, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←

کنترل موجودی

کنترل موجودی:در نرم افزار انبار سگال میتوان کالا ها را به تفکیک در انبار ها مانده گیری کرد و بر روی هر کالا نقطه سفارش تنظیم نمود که در صورت رسیدن موجودی یک کالا به نقطه سفارش سیستم یه صورت هوشمند مدیر انبار را مطلع کرده و به صورت اتوماتیک سفارش خرید را صادر نمود .

کنترل موجودی

 

کنترل موجودی

نوشته شده در: انبار و بازرگانی, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←

سفارشات( نقطه سفارش )

برای هر کالا در هر انبار میتوان نقطه سفارش و تامین کننده تنظیم نمود این پروسه در سیستم به صورت اتوماتیک نیز قابل انجام است

نرم افزار میتواند  از روی بیشترین یا اخرین سطح فروش برای هر کالا تامین کننده پیشنهاد دهد و در سفارش خرید  قابل استفاده است .

همچنین نرم افزار میتواند به صورت هوشمند از میانگین تعداد مصرف کالا در حواله جات یا فروش یا تولید در بازه مشخص  زمانی  نقطه سفارش پیشنهاد دهد  و کنترل موجودی  را آسان کند.

noghtesefaresh1

و در صورت رسیدن یک کالا به نقظه سفارش به صورت هوشمند کابر را مطلع و سفارش خرید اتوماتیک را صادر کند

sefaresh

نوشته شده در: انبار و بازرگانی, سفارشات, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←
برگه 1 از 2 12