سگال پرداز

نوشته ها

نوشته‌های برچسب‌شده 'نرم افزار کارتابل'

نرم افزار دبیرخانه و یا اتوماسیون اداری ؟

نرم افزار دبیرخانه و یا اتوماسیون اداری ؟ این سوال ذهن اکثر تصمیم گیرندگان برای تهیه نرم افزار را مشغول به خود کرده است. نرم افزار دبیرخانه به مجموعه اموری شامل دفتر اندیکارتور ، بایگانی، ثبت نامه صادره ، وارده ، نامه داخلی ، ثبت پیش نویس ،کارتابل ، گزارشات و فقط به امور بایگانی و فرایند نامه ها ی اداری می پردازد حال آنکه نرم افزار اتوماسیون اداری علاوه بر این کارها می تواند فرایند های یک شرکت را نیز ثبت و پیگیری کند .نرم افزار دبیرخانه یا اتوماسیون اداری در رده بندی های نرم افزار های اداری قرار میگیرند و لازم ملزوم هستند ولی  بهره گیری از هر کدام در قالب دیگری امکان پذبر نیست .

بهتر است قبل تهیه نرم افزار مدیر برای آینده نیز برنامه ریزی کند ،اگر هدف مکانیزاسیون امور شرکت و حذف هزینه ها باشد پس نرم افزار دبیرخانه به تنهایی کارساز نیست و اگر تصمیم به تهیه نرم افزار اتوماسیون اداری گرفته شد باید به این نکته توجه کرد مواردی که بستر های نرم افزار دبیرخانه هستند در اتوماسیون اداری رعایت شده باشد در زیر چند مبحث را به اختصار بیان میکنیم :

شماره دهی اندیکاتور و ثبت و دسته بندی نامه ها

شامل امکان تعریف انواع نامه و فرایند دارای سیستم شماردهی اتوماتیک بر مبنای یک واحد زمانی با قابلیت درج پیشوند و پسوند شماره ها .

بایگانی کامل اسناد ، اسکن و فکس

شامل امکان بایگانی کامل اسناد به تفکیک نامه و تهیه اسکن از روی مدارک و نیز ارسال و دریافت فکس در صورت نیاز

پیشنویس word یا فرمساز و گزارش ساز

امکان تهیه پیشنویس اطلاعات از روش متن نامه یا فرم ساز در فایل های doc و یا گزارش ساز

کارتابل ، داشبورد

کارتابل به تفکیک پرسنل و داشبورد مدیریتی جهت بررسی کلی

گزارشات و جستجو

گزارشات و جستجو های متنوع جهت تسهیل ارتباط با داده ها

نرم افزار دبیرخانه

نرم افزار دبیرخانه و یا اتوماسیون اداری

نوشته شده در: اتوماسیون اداری و دبیر خانه, نرم افزار سگال, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←

نرم افزار bpms مدیریت کسب و کار ،گردش کار و فرایند در اتوماسیون اداری

نرم افزار bpms مدیریت کسب و کار ،گردش کار: در روش های معمول انسانی به دلیل تعدد  و یا حجم کار یک سری روابط انسانی زائد شکل گرفته اند ،که همواره در رشد سازمان عملکرد منفی داشته و بهروی را پایین می آورد . نرم افزار های bpms یا مدیریت کسب کار سعی در آن دارند تا این فرایند ها را برای هر سازمان استخراج و تسهیل نمایند و حتی المقدور هزینه زمانی و هزینه های تابعه را کاهش دهند در این گفتار سعی داریم  اجزای این سیستم را به اختصار توضیح دهیم .

نرم افزار bpms مدیریت کسب و کار ،گردش کار و فرایند در اتوماسیون اداری

استخراج روش و بهینه سازی آن (طراحی مدل فرایند)

معمولا سازمان ها روش هایی برای انجام امور روزمره در نظر میگیرند و آن را در حکم دستور العمل به پرسنل ابلاغ میکنند  .. ممکن است این فرایند ها در ابتدا نا کارامد باشد ولی در طی زمان به تدریج موارد حل شده و سریع ترین روش و کم هزینه ترین روش استخراج میشود این امر مستلزم استخراج و نظارت مدیران طی جلساتی با کارکنان است و بر طبق تجربه و یا نوع کار زمان ان متفاوت می باشد در مورد سازمان هایی که سنتی اداره میشوند این فرایند ها به صورت آزمون و خطا توسط پرسنل و یا گفتاری از مدیران به پرسنل است . فرایند یا روش انجام کار یکی از تعاریف نرم افزار bpms است که موتور گردش کار workflow  بر مبنای ان تصمیم میگیرد.

موتور گردش کار workflow و تعریف کار ها

این مفهوم سیستم جهت دهی اتوماتیک ارجاعات در سازمان بر مبنای فرایند های تعریف شده است که بصورت اتوماتیک کار ها را پس از انجام به سایر بخش ها ارجاع میدهد و یا برای انجام پیش شرط های آن را به صورت ماشینی چک میکند در نرم افزار bpms این بحث جزو مهمترین بحث های سیستم است که با حصول فرایند که تغذیه این موتور است  روابط غیر ضروری گفتاری ، حضوری ،  تلفنی و.. حدف و از هدر رفتن منابع جلوگیری میکند.

نقش های سازمان (چارت سازمانی)

معمولا کارهای یک سازمان را نقش ها که تشکیل شده از نفرات هستند انجام میدهند و در نرم افزار bpms  در قسمت موتور گردش کار برای هر کار انجام دهنده ان مشخص می شود .

مدیریت بازخورد ها

یکی از مسائل در تمام سازمان ها بازخورد یا feedback کار ها به مرحله قبل و یا تکرار کار است که به دلیل کاستی ها و یا اشتباهات پیش می آید که موضوع باید در طراحی هر فرایند مد نظر قرار گیرد

مدیریت فرم ها ، گزارشات ، مستندات

بعد از طی این امور فرمهای تابعه باید در نرم افزار فرمساز و گزارش ساز طراحی شود و در مرحله پیشرفت کار رفته رفته پر شوند نرم افزار آرشیو نیز در این قسمت مستندات کار ها را جمع آوری و نگهداری میکند .

کارتابل و داشبور مدیریتی

این موضوع پل ارتباطی کاربران و سیستم است بدین معنی که موتور گردش کار نرم افزار Bpms  راهبری یک فرایند پیچیده را بعهده گرفته و به کار بران در چارت سازمانی کار هایشان را ارجاع میکند و بعد از انجام کار توسط مسئول مربوطه ارجاع بعدی توسط موتور گردش کار آن فرایند در نرم افزار bpms  انجام می شود . پس می توان گفت کارتابل مهمترین محاوره اجزای سازمان با نرم افزار bpms  است . داشبورد نیز به راهبری مدیران و نظارت غیر مستقیم آنها بر کاربران کمک کیکند .

نمودار و گزارشات

آخرین مرحله بعد از انجام یک فرایند در نرم افزار bpms  بازنگری نمودار آن فرایند و تصحیح روش در صورت لزوم میباشد این کار به دلیل ثبت تمامی کار ها در سیستم به سهولت انجام میگیرد و مدیر می تواند با یک نگاه  فرایند را رهگیری و در موتور گردش کار برای انجام  بهینه کار های ساز مان در  آینده تصحیح نماید.

نرم افزار bpms

 

نرم افزار bpms مدیریت کسب و کار ،گردش کار و فرایند در اتوماسیون اداری

نوشته شده در: گردش کار work flow, نرم افزار سگال, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←

کارتابل کار ها در کل سیستم

کارتابل کار ها در کل سیستم:با استفاده از این امکان کاربر کار هایی که باید انجام دهد یا مدیر آن کار هاست مشاهده میکند و میتواند برای روز های قبل و بعد تصمیم گیری نماید .

امکانات کارتابل:

بروز رسانی اتوماتیک درصورت درج یک برگه یا نامه

مدریت کارهای روز و کارهای بعد و قبل

یکپارچه با کل سیستم

نمایش کارهای دپارتمان

نمایش کارهای زیر نظر

نمایش کارها و نامه های از موعد گذشته

یاد اوری قابل تنظیم بر روی هر کار

کارتابل کار ها در کل سیستم

کارتابل کار ها در کل سیستم کارتابل کار ها در کل سیستم

 

نوشته شده در: اتوماسیون اداری و دبیر خانه, نرم افزار سگال, نرم افزار های اداری, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←