سگال پرداز

نوشته ها

نوشته‌های برچسب‌شده 'نقش سربار در کالای تولیدی'

نرم افزار تولید،فرمول ساخت BOM،سربار ،حسابداری صنعتی،بهای تمام شده

نرم افزار تولید،فرمول ساخت BOM،سربار ،حسابداری صنعتی،بهای تمام شده : یکی از موارد حائز اهمیت در شرکت های تولیدی و یا کارخانه ها بحث تولید ، فرمول ساخت BOM ، بهای تمام شده است که تاثیر آن در بخش انبار ، پرسنلی (حقوق و خدمات) و سربار را شامل میشود . فرمول ساخت علاوه بر مدیریت تولید  بروز نگاه داشتن موجودی مواد اولیه و محاسبه بهای تمام شده را بعهده دارد .

هر فرمول ساخت برای کالا های تولید شامل این اجزا است .

فرمول ساخت BOM 

bill of material یا در اصطلاح BOM  فرمول تشکیل دهنده کالای تولیدی است که در آن مقدار مواد یا کالاهای تشکیل دهنده کالای تولیدی تعریف میشود علاوه بر مواد سربار و خدمات ، هزینه  نیز در این بخش موثرند .

تعریف سربار فرمول ساخت 

سربار به هزینه های غیر مستقیمی گفته میشود که در تولید یک کالا نقش ندارند  و  در کل تولید بحساب می آیند   این نوع هزینه ها به راحتی قابل پیگیری در یک تولید خاص نیستند . (هزینه اجاره – برق – بیمه …) از شناخته ترین سربار ها هستند .

تعریف بهای تمام شده 

بهای تمام شده به زبان ساده مجموع هرینه های مستقیم و غیر مستقیم کالا های تولیدی است که هزینه مستقیم بخش کالا ها و مواد اولیه  از روش های نرخ گذاری کالا در انبار (fifo lifo نرخ میانگین) بدست می آید که ماژول بازرگانی و انبار و وظیفه مدیریت و بروز نگه داشتن این هزینه ها را بر طبق ورود و خروج بر طبق روش برعهده دارد . هزینه های غیر مستقیم نیز با روش های بر آورد و تسهیم سربار در پایان دوره تولیدی درج میگردند .

برای درک بهتر  یک میز که شامل چهار پایه است در نظر بگیرید که به اختصار فرمول ساخت آن عبارتند از

۱ عدد رویه

۴ عدد پایه

۱۰۰ گرم چسب

اجرت ۱۰۰۰۰ ریال

برق ۱۰۰۰ ریال

در این فرمول ساده رویه و پایه و چسب مربوط به مواد اولیه هستند اجرت جزو هزینه ها و نیز برق جزو سربار بحساب میآید که این فرمول ساخت تشکیل دهنده کالای جدید بنام میز هستند .

 

نرم افزار تولید،فرمول ساخت BOM،سربار ،حسابداری صنعتی،بهای تمام شده

 

در ادامه این مطلب قصد داریم امکانات نرم افزار تولید،فرمول ساخت BOM،سربار ،حسابداری صنعتی،بهای تمام شده سگال را شرح دهیم

تعاریف آیتم ها شامل کالا ها ، خدمات ، سربار ها و کالا های تولید بر طبق فرمول ساخت است که در آن سه نوع قبلی قابل استفاده است بعد از تعریف آیتم ها و فرمول های آن می توان از برگه تولید برای دستور تولید کالای خاص به میزان خاص استفاده کرد گه بعد این مرحله سیستم بصورت اتوماتیک برگه مصرف اقلام تولیدی بر طبق فرمول ساخت صادر می شود .

برگه مصرف تولید

 

 

همچنین میتوان خدمات تعریف شده در فرمول ساخت را در کارتابل مربوطه برای پرسنل انجام دهنده مدیریت کرد .

 

خدمات تولید

 

 

در پایان دوره تولیدی نیز میتوان مجموع سربار ها و هزینه ها را وارد کرد . سیستم این هزینه ها را بر روی اقلام تولیدی آن دوره تسهیم کرده و مبالغ براوردی را تصحیح میکند.

فرم نرم افزار تولید،فرمول ساخت BOM،سربار ،حسابداری صنعتی،بهای تمام شده

تسهیم سربار تولید

 

 

بعد از اتمام این مراحل با نرخ گذاری و تنطیم بهای تمام شده میتوان اسناد حسابداری مربوطه را بروز رسانی کرد.

 

تنظیم بهای تمام شده

 

نرم افزار تولید،فرمول ساخت BOM،سربار ،حسابداری صنعتی،بهای تمام شده.

نوشته شده در: تولید, حسابداری, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←