سگال پرداز

نوشته ها

نوشته‌های برچسب‌شده 'یکپارچه با فرمساز'

اتوماسیون یکپارچه

در هر لحظه میتوان تمام مسایل یک کار را اعم از کار – آرشیو فایل – فرم ساز- دیاگرام -جزییات مالی برگه مشاهده نمود.

atomasionyekparche

نوشته شده در: آرشیو و بایگانی فایها, انبار و بازرگانی, فرم ساز, نرم افزار سگال, نرم افزار های اداری, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←