سگال پرداز

نوشته ها

ارسال پیام کوتاه و ایمیل اتوماتیک

ارسال پیام کوتاه و ایمیل اتوماتیک:  یکی از مباحث مرسوم در بحث  پیامک و ایمیل ارسال اتومااتیک پیامهاست . این موضوع در نرم افزار سگال به دو بخش تقسیم میگردد .

ارسال های اتوماتیک  اطلاعات برگه ها

این موضوع وقتی پیش می آید که رویدادی برای برگه اتفاق میافتد و ما میخواهیم طرف حساب  یا کاربر برگه را از آن توسط ایمیل و sms مطلع کنیم . در حال حاضر یادآوری به کاربر و انجام برگه و تغییرات فرمساز در نرم افزار پیش بینی شده است  .   این قابلیت به دو صورت متن هوشمند و یا روال های سفارشی قابل اجراست . متن هوشمند برای هر رویداد برگه توسط کاربر تنظیم میگردد و روال های  سفارشی بسته به نظر مشتری توسط تولید کننده برای مشتریان به صورت اختصاصی نوشته میشود.

مثلا : به کابر جلسه و کار هایی که در باید برای مشتری انجام دهد را در زمان مشخصی پیش از شروع کار یاد آوری میکند و یا بعد از انجام فاکتور یا برگه به مشتری اتوماتیک  اطلاع رسانی میکند . این تنظیمات بر روی هر برگه  قابل پیاده سازی کرد .

ارسال اتوماتیک پیام و یا ایمیل

 

 

جوابیه اتوماتیک ایمیل و پیام کوتاه

این قابلیت در مواقعی است که میخواهیم sms یا ایمیل دریافتی را تحلیل و برمبنای آن جوابیه ای ارسال کنیم . مثلا اگر مشتری T@333 را ارسال کرد کد مشتری 333 مانده گیری گردد و مانده مشتری برای شخص ارسال شود یا اگر 1222@p

را ارسال کرد آخرین وضعیت پرونده 1222 به مشتری ارسال شود . این ارسال و دریافت ها در پیام کوتاه و ایمیل پیش بینی شده است

 

ارسال پیام کوتاه و ایمیل اتوماتیک

 

ارسال پیام کوتاه و ایمیل اتوماتیک

 

نوشته شده در: ارتباطات, پست الکترونیک, پیام کوتاه (sms), نرم افزار سگال, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

ارسال دیدگاه

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.