سگال پرداز

نوشته ها

بایگانی فایل های اسناد

بایگانی فایل های اسناد:یکی از مسائل حسابداران  نگهداری و رجوع به رفرنس های سند است . (مثلا چک یا سفته ) نرم افزار سگال قابلیت الصاق هر نوع فایل ونیز اسکن مکتوبات به صورت نامحدود در سند را داراست ..

از این امکان میتوان در اسکن فاکتور های دریافتی و ارسال  را به برگه یا سند الصاق کرد و جهت رفع اختلاف حساب  بین طرف حساب ها استفاده کرد

بایگانی فایل های اسناد

بایگانی فایل های اسناد

نوشته شده در: آرشیو و بایگانی فایها, حسابداری, نرم افزار سگال, نرم افزار های اداری, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

ارسال دیدگاه

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.