سگال پرداز

نوشته ها

بررسی سند ها ، رفع مغایرت ها ، مدیریت اسناد مالی

بررسی سند ها ، رفع مغایرت ها : در نرم افزار سگال سند های حسابداری و برگه ها به تفکیک نگهداری میشوند و مرتبط هستند گاهی اوقات پیش می آید که سهوا مغایرتی بین این دو پیش می آید کارتابل بررسی اسناد محیطی مدیریتی است که تماما برگه های یک دوره مالی را نمایش میدهد  و نیز سند های مرتبط آن را لیست میکند . و میتوان مغایرت های دوره ای مبلغی و تاریخی را مشاهده کرده نسبت به مسائل پیشبینی نشده در کمترین زمان راه حل بیابد . پیش نیاز این ماژول نرم افزار بازرگانی و حسابداری است . در این فرم میتوان سند های برگه ها را مجددا ایجاد و یا حذف کرد و تمام مشکلاتی محتمل در مغایرتها را رفع نمود .

برخی از مغایرت ها :

در این قسمت برخی از مغایرت ها و علل آن بررسی میگردد

مغایرت تاریخ  : شامل برگه هایی که تاریخ سند و برگه متفاوت است و زمانی پیش می آید که برگه ذخیره گشته وسند ایجاد شده و سپس تاریخ برگه تغییر یافته است و سند مجددا پست نشده است  و یا تغییر اتوماتیک اسناد در تنظیمات نیست .

مغایرت مبلغ  : شامل برگه هایی که مبلغ سند و برگه متفاوت است و زمانی پیش می آید که برگه ذخیره گشته وسند ایجاد شده و سپس مبلغ برگه تغییر یافته است و سند مجددا پست نشده است  و یا تغییر اتوماتیک اسناد در تنظیمات نیست .

مغایرت دوره : شامل تغییرات در دوره مالی بعد از عملیات برگه ها و اسناد .

مغایرت های کاربری  : شامل برگه ها و اسنادی که از یک طرف پاک شده اند مثلا سندی فاقد برگه یا برگه اس فاقد سند . و یا برگه هایی که بعد تولید سند از چرخه تایید خارج شده اند و بین سیستم مالی و بازرگانی اختلاف ایجاد کرده اند .

بررسی سند ها  ماژولی است که جهت سهولت کاربری موارد گفته شده به سیستم اضافه گردیده است و از طریق سند یا برگه نیز قایب پیگیری میباشد .

 

بررسی سند ها ، رفع مغایرت ها

بررسی سند ها ، رفع مغایرت ها

نوشته شده در: انبار و بازرگانی, حسابداری, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

ارسال دیدگاه

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.