سگال پرداز

نوشته ها

تعرفه فکس گروهی ، هزینه های جاری نرم افزار ارسال فکس گروهی

بررسی تعرفه فکس گروهی ، هزینه های جاری نرم افزار ارسال فکس گروهی  : همانطور که قبلا توضیح داده داده شد نرم افزار فکس گروهی سگال برای ارسال فکس از یک یا چند fax modem معمولی استفاده میکند.

فکس مودم نیز از خط تلفن برای ارسال و دریافت فکس استفاده میکند.

در راحل های ارسال فکس ابری تعرفه ارسال فکس به صورت تعداد صفحه محاسبه میشود .

در نرم افزار افزار سگال چون تمامی تجهیزات در انحصار مشتری میباشد قصد داریم تعرفه مخابراتی ارسال فکس را توضیح دهیم.

زمانی که دستگاه مبدا به دستگاه مقصد متصل است معمولا در  هر دقیقه حداقل دو صفحه و حداکثر شش صفحه ارسال میشود.

این عدد وابسته به عواملی است که در ادامه توضیح میدهیم.

چگالی صفحات 

معمولا فایل ها اسکن شده و یا فایل ها به فرمت استاندارد فکس ( فایل tif سیاه سفید ) با چگالی ۲۰۰dpi یا ۱۷۰dpi و به سایز A4 تبدیل میشوند.

حجم این نوع فایل بسته یه پر بودن صفحه و نوع نوشتار فایل (متن ،عکس ) متغییر است این موضوع حجم ارسال را مشخص میکند که در سرعت و تعرفه موثر میباشد.

سرعت دو دستگاه

بعد از شماره گیری و اتصال و شناسایی بوق فکس از دستگاه مبدا به مقصد ،دو دستگاه سرعتی که هردو با آن سازگار هستند را تعیین میکنند.

فاصله(مکانی دو خط) و نوع دستگاه ها(سرعت دستگاه) در آن نقش دارند .

معمولا بیشترین سرعت روی خطوط  تلفنی ۱۵۶۰۰bps و کمترین سرعت ۴۶۰۰bps میباشد .

نرم افزار فکس سگال بیشترین سرعت مودم را برای ارسال درنظر میگیرد و در صورت عدم موافقت دستگاه مقصد بصورت پلکانی ان را کم میکند تا سرعتی که دستگاه مقصد آن را بپذیرد.

تعرفه مخابراتی 

آخرین مورد تعرفه مخابراتی دو نقطه است که به ازای مبدا و مقصد در نظر گرفته میشود در ادامه  تعرفه مخابراتی هر دقیقه استفاده از خط تلفن  مشخص شده است.

 تعرفه مخابرات سال ۱۳۹۵ به ریال

 

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل استانی

۴۵

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت بین استانی

۳۳۰

 

 

تعرفه فکس گروهی

تعرفه فکس گروهی ، هزینه های جاری نرم افزار ارسال فکس گروهی

نوشته شده در: فکس, نرم افزار های اداری, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

ارسال دیدگاه

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.