سگال پرداز

نوشته ها

تفصیلی شناور یا مراکز هزینه

تفصیلی شناور

تفصیلی شناور:در نرم افزار سگال کدهایی  که در سرفصل های مختلف قابل تکرار هستند میتوان به صورت تفضیلی شناور تعریف نمود .(مثلا اشخاص) این کار به حسابدار کمک میکند که کدینگ خود را خلاصه کرده و برای گرفتن تراز یا دفتر ازیک شخص مجبور نباشد به تعداد گردش تفصیلی های آن شخص تراز تهیه کند . لازم به ذکر است کدینگ مراکز از کدینگ حسابها جدا بوده و قابلیت دریافت اطلاعات از سایر بخش های سیستم را داراست .

همچنین حسابدار در هر آرتیکل سند میتواند 3 مرکز را مورد استفاده قرار دهد .

تفصیلی شناور

نوشته شده در: حسابداری, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

ارسال دیدگاه

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.