سگال پرداز

نوشته ها

دسترسی های مالی جهت مشتریان دارای شعب

دسترسی های مالی جهت مشتریان دارای شعب : در نرم افزار حسابداری سگال علاوه بر دسترسی فرمها  و عملیات برای هر کاربر امکاناتی جهت نظارت بر دیتا پیش بینی گشته است این موارد برای کاربران مالی نیز بصورت اختیاری تعبیه شده و شامل مدیرت دسترسی های دپارتمان (شعب) در نمایش اسناد و نیز نمایش  شامل دسترسی مراکز هزینه (شناور) در بخش های دپارتمان ،کارگروه ، طرف حسابها میباشد این امر محدوده دسترسی کاربران شعب جهت امنیت دیتا و سرعت (افزونگی دیتای نامرتبط به کاربر) را بهینه و کاراتر میکند .

همچنین این امور اختیاری بوده و در دفتر مرکزی و شعب میتوان تمام اطلاعات را بی کم و کاست مشاهده کرد…

دسترسی های مالی جهت مشتریان دارای شعب

 

 

دسترسی های مالی جهت مشتریان دارای شعب

نوشته شده در: حسابداری, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

ارسال دیدگاه

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.