سگال پرداز

نوشته ها

نرم افزار دبیرخانه و یا اتوماسیون اداری ؟

نرم افزار دبیرخانه و یا اتوماسیون اداری ؟ این سوال ذهن اکثر تصمیم گیرندگان برای تهیه نرم افزار را مشغول به خود کرده است. نرم افزار دبیرخانه به مجموعه اموری شامل دفتر اندیکارتور ، بایگانی، ثبت نامه صادره ، وارده ، نامه داخلی ، ثبت پیش نویس ،کارتابل ، گزارشات و فقط به امور بایگانی و فرایند نامه ها ی اداری می پردازد حال آنکه نرم افزار اتوماسیون اداری علاوه بر این کارها می تواند فرایند های یک شرکت را نیز ثبت و پیگیری کند .نرم افزار دبیرخانه یا اتوماسیون اداری در رده بندی های نرم افزار های اداری قرار میگیرند و لازم ملزوم هستند ولی  بهره گیری از هر کدام در قالب دیگری امکان پذبر نیست .

بهتر است قبل تهیه نرم افزار مدیر برای آینده نیز برنامه ریزی کند ،اگر هدف مکانیزاسیون امور شرکت و حذف هزینه ها باشد پس نرم افزار دبیرخانه به تنهایی کارساز نیست و اگر تصمیم به تهیه نرم افزار اتوماسیون اداری گرفته شد باید به این نکته توجه کرد مواردی که بستر های نرم افزار دبیرخانه هستند در اتوماسیون اداری رعایت شده باشد در زیر چند مبحث را به اختصار بیان میکنیم :

شماره دهی اندیکاتور و ثبت و دسته بندی نامه ها

شامل امکان تعریف انواع نامه و فرایند دارای سیستم شماردهی اتوماتیک بر مبنای یک واحد زمانی با قابلیت درج پیشوند و پسوند شماره ها .

بایگانی کامل اسناد ، اسکن و فکس

شامل امکان بایگانی کامل اسناد به تفکیک نامه و تهیه اسکن از روی مدارک و نیز ارسال و دریافت فکس در صورت نیاز

پیشنویس word یا فرمساز و گزارش ساز

امکان تهیه پیشنویس اطلاعات از روش متن نامه یا فرم ساز در فایل های doc و یا گزارش ساز

کارتابل ، داشبورد

کارتابل به تفکیک پرسنل و داشبورد مدیریتی جهت بررسی کلی

گزارشات و جستجو

گزارشات و جستجو های متنوع جهت تسهیل ارتباط با داده ها

نرم افزار دبیرخانه

نرم افزار دبیرخانه و یا اتوماسیون اداری

نوشته شده در: اتوماسیون اداری و دبیر خانه, نرم افزار سگال, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

ارسال دیدگاه

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.