سگال پرداز

نوشته ها

نرم افزار پخش مویرگی

نرم افزار پخش مویرگی : بعد از طی فرایند های معمول مالی اعم از فاکتور فروش و یا دریافت پرداخت نوبت به پخش کالا های مشتریان میرسد در نرم افزار سگال این رویه با بخش بندی دقیق و اختیارات گسترده ای طی روال زیر انجام میشود. این روال ها به ترتیب از تعریف طرف حسابها مسیر ها مسولان مرتبط(بازاریاب ، فروش ، پخش ) آغاز و به صدور فاکتور ها و اتوماسیون مرتبط برگه ها و صدور نتایج ختم میگردد سعی شده است تا حد امکان از موئلفه های پارمتریک جهت انعطاف و کارایی بهتر برای مشتریان و حصول نتیجه ی بهتر بهره برد .

تعیین طرف حساب های بازریاب و مسئول فروش :

در هر برگه در سیستم نظیر برگه فروش میتوان مسئول بازاریابی و فروش را تعیین کرد و بر طبق جدول مدون پورسانت به صورت اتوماتیک پورسانت مسئول فروش و بازاریاب را تعیین و در بازه مشخص  تاریخی محاسبه کرد.

تعیین مسیر آدرس ها

برای هر طرف حساب میتوان مسیر و کد مسیر را مشخص کرد و این موضوع در بخش بندی پخش فاکتور ها کمک گمنده است و این امور را تسهیل میکند

تعیین روش پرداخت و مهلت پرداخت

برای هر برگه میتوان نوع پرداخت و مهلت پرداخت را تعیین کرد این امر در سازماندهی امور تسویه حساب نقش بسزایی دارد.

تعیین روش بخش ، انجام پخش ، پخش کننده ، تاریخ و زمان پخش

برای هر برگه میتوان روش پخش و تعیین زمان پخش ، و مسئول پخش را تعیین و یا در مدیریت پخش بصورت گروهی انتصاب داد همچنین بعد از پخش انجام شدن این پروسه را برنامه ریزی کرد

تسویه گروهی فاکتور ها

بعد از انجام پروسه پخش و حصول مبالغ میتوان فاکتور ها را بصورت گروهی انتخاب و برگه دریافت را به صورت اتوماتیک صادر کرد همچنین گزارش مانده ها و جستجوی مهلت های تسویه در مدیریت پخش امکان پذیر است .

نرم افزار پخش مویرگی

سرجمع تحویل و چاپ گروهی

جهت سهولت تحویل کالا ها از انبار به پخش کننده گزارشی در نظر گرفته شده است که با موئله فه های جستجوی تاریخ سرجمع اقلام پخش را به تفکیک پخش کننده در اختیار میگذارد . همچنین در مدیریت پخش نیز امکان چاپ گروهی برگه ها امکتن پذیر است .

گزارش سرجمع پخش

 

نرم افزار پخش مویرگی

نوشته شده در: انبار و بازرگانی, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

ارسال دیدگاه

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.