سگال پرداز

نوشته ها

نسخه بهار ۹۴ سگال

نسخه بهار ۹۴ سگال

بهینه سازی متد انتقال کدینگ و سایر تنظیمات حسابداری در فرم دوره مالی
اضافه شدن امکان پیگیری سفارشات مستقل خرید برای هر سفارش فروش در فرم مدیریت سفارشات فروش
حل مشکل مرتب سازی فکس ها و درج مرتب سازی تاریخ و ساعت در مدیریت فکس
اضافه شدن امکان مراکز کارگروه و دپارتمان به تولید سند برگه های دریافت پرداخت
اضافه شدن امکان تنظیم مراکز ۱,۲,۳ به سند برگه های بازرگانی
اضافه شدن مباحث پورسانت -کمیسیون و پخش به اسناد برگه های بازرگانی
اضافه شدن درج مرکز خدمات برگه و تصحیح آیتم به سند برگه بازرگانی
درج دقت ۴ رقم اعشار به روش های نرخ گذاری و گزارش گردش کالا در انبار وگردش کالا
تصحیح و بهینه سازی محاسبه کمیسیون و پورسانت
امکان محاسبه گروهی پورسانت ها در فرم نرخ گذاری و نیز بعد از انجام برگه
بهینه سازی روش ذخیره و بازیابی تنظیمات برگه های ریالی ini
اجازه سند زدن در سطوح در صورت چک نکردن صدور سند در سطح آخر
اضافه شدن امکان پیگیری سفارش خرید های یک سفارش فروش در فرم مدیریت سفارش فروش
امکان تغییرات گروهی اطلاعات فرمساز در گزارش فرمساز
بهینه سازی متد ارسال فکس به پرینتر مجازی
امکان بروز رسانی اتوماتیک مراکز در حسابداری

بهینه سازی فرمساز
ارتقای گزارش سرجمع دریافت پرداخت
اضافه شدن امکان تنظیم سطح حساب اسناد در حسابداری
اضافه شدن امکان انتقال تغییرات کدینگ از دوره های دیگر
بهینه سازی و تکمیل متد وضعیت اسناد
بهینه سازی سرعت مرتب سازی اسناد در بخش حسابداری
اضافه شدن فرم تسهیم سربار دوره ای جهت تسهیم سربار ها و هزینه ها در برگه های مصرف تولید
اضافه شدن تنظیم حساب آیتم به تنظیم سند برگه ها جهت کارایی بهتر سند های تولید و بهای تمام شده
اضافه شدن کارگروه به برگه ریالی و دریافت پرداخت و فرم جستجوی برگه
اضافه شدن فی سربار و خدمات و حقوق به فرمول ساخت
اضافه شدن مراکز سیستمی دپارتمان و کارگروه به مراکز
بهینه سازی برگه مصرف برای فی سربار و خدمات

تغییرات گزارش پورسانت
تنظیم پورسانت فروش ، بازاریابی ، پخش در زیر سیستم کمیسیون
اضافه شدن جدول کمیسیون با امکان تعیین روش
اضافه شدن تعیین طرف حساب جدول محاسبه گروه طرف حساب ، گروه آیتم ، به کمیسیون
اضافه شدن اسناد واخواستی از بانک و تفکیک شدن از اسناد درجریان وصول در برگه پرداخت و سند حسابداری
تغییرات متد سفارشات به منظور مدیریت سنوات گذشته

اضافه شدن انتخاب شرح های عمومی به برگه ریالی و دریافت پرداخت
تغییرات گزارش سرجمع بازرگانی
ارتقا و بهینه سازی گزارش سرجمع دریافت پرداخت
اضافه شدن ماژول تنخواه به دریافت پرداخت ،فراخوانی اکسل ، گزارش ریز دریافت پرداخت،ماژول بستن حساب
اضافه شدن قابلیت پایانه به بخش چک
اضافه شدن تنظیمات مراکز به حسابداری
اضافه شدن نقل قبل به گزارش دفاتر
بازنویسی و تسریع ماژول سفارشات
بازنویسی ماژول چک کننده وضعیت اسناد

اضافه شدن نمایش طرف حساب به مدیریت فکس ایمیل و پیام کوتاه
اضافه شدن پیشوند نام به فراخوانی طرف حساب از اکسل
اضافه شدن حذف گروهی اسناد به ژورنال سند
اضافه شدن نمایش گزارش دفتر حساب در فرم سند و هنگام صدور سند
اضافه شدن اجرای اسکریپت در ماژول پایگاه داده به همراه اجرای گروهی و نمایش نتیجه اجرا
چک کردن فیلد های لازم به ورود فرمساز در هنگام انجام برگه
اضافه شدن * به فیلد های لازم به ورود در فرم فرمساز
بهینه سازی گردش کار و دیاگرام گرافیکی و راهبری گردش گار در دیاگرام
اضافه شدن گردش کار پیش فرض به فرم نوع برگه و فرم ویرایش برگه
اضافه شدن متد چاپ فکس برای پرینتر مجازی بدون نیاز به تغییر پرینتر پیش فرض
جلوگیری از ارسال ایمیل و پیام کوتاه دریافتی تکراری در ماژول جواب دهنده اتوماتیک
ماژول اطلاعات از آخرین نشخه سایت در هنگام ورود
پیمایش کننده فرمساز شاخه در فرم فرمساز
اضافه شدن ماشین حساب پارامتریک در کل سیستم
اضافه شدن پیش شماره آزاد کردن فکس به مدیریت فکس برای هر خط
انجام و تایید برگه به صورت هماهنگ در صورتی که کاربر و مدیر برگه همسان باشد
بازخوانی اتوماتیک فرم پیام کوتاه و ایمیل و فکس
سفارشی سازی قفل کردن فرمساز برای انجام یاتایید برگه
معرفی تعداد چاپ هر گزارش بر روی هر برگه
اضافه شدن قابلیت تنطیمات برگه در فرمهای مربوطه
اضافه شدن تنظیمات لاگ و فرمها در فروم اصلی
پیمایش کننده فرمساز شاخه در فرم فرمساز
اضافه شدن ماشین حساب پارامتریک در کل سیستم
اضافه شدن پیش شماره آزاد کردن فکس به مدیریت فکس برای هر خط
انجام و تایید برگه به صورت هماهنگ در صورتی که کاربر و مدیر برگه همسان باشد
بازخوانی اتوماتیک فرم پیام کوتاه و ایمیل و فکس
سفارشی سازی قفل کردن فرمساز برای انجام یاتایید برگه
معرفی تعداد چاپ هر گزارش بر روی هر برگه
اضافه شدن قابلیت تنطیمات برگه در فرمهای مربوطه
اضافه شدن تنظیمات لاگ و فرمها در فروم اصلی
اضافه شدن دقت ۴ رقم اعشار به تمام فیلدهای مربوطه
بهینه سازی متد آپدیت دیتابیس ها
بهینه سازی فرم های کاربردی
تصحیح فیلدهای زمان به دلیل تغییر نوع ابزار
بروز رسانی اتوماتیک از سایت
حسابداری و بازرگانی
باکس پیمایش کننده اسناد و برگه ها

نسخه بهار ۹۴ سگال

نوشته شده در: تغییرات نسخه ها, مسایل فنی, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

ارسال دیدگاه

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.