سگال پرداز

نوشته ها

نسخه پاییز ۹۴

نسخه پاییز ۹۴

اضافه شدن گزارش سرجمع مالیات
بهینه سازی سیستم تغییرات
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
اضافه شدن اسکن به درج فکس
بهینه سازی و بازنگری ماژول ایجاد کننده و تغییر دهنده اسناد
قابلیت تغییر اسناد سیستمی در دوره
۱۳۹۴/۰۸/۱۱
اضافه شدن کنترل مدیت زمان فکس
۱۳۹۴/۰۷/۲۷
اضافه شدن اطلاعات قفل به فرم درباره برنامه و بروزرسانی
اضافه شدن ماژول مالیاتی به بازرگانی و حسابداری
بهینه سازی دقت نرخ گذاری به چهار رقم در ورودی و خروجی
۱۳۹۴/۰۷/۰۸
اضافه شدن ماژول رویت فکس های دریافتی به نرم افزار فکس
بهینه سازی تولید اسناد برگه ها
تصریح متد حساب مقابل برگه های دریافت پرداخت
timemout extra of fax module
بهینه سازی سند تنخواه
قابلیت مرتب سازی بر اساس تاریخ در تجمیع در تاریخ همسان
بهینه سازی تنظیم تعداد سعی فکس
بهینه سازی سرعت سند اختتامیه و سود وزیان
اضافه شدن گزارش کسر موجودی انبار جهت استفاده در انبار و تولید
بهینه سازی گزارش دفاتر حسابداری
۱۳۹۴/۰۴/۰۶
بهینه سازی سرعت فراخوانی اطلاعات از اکسل
بهینه سازی متد ارسال فایل به صف فکس بر روی سرویس گیر

نسخه پاییز ۹۴

نوشته شده در: تغییرات نسخه ها, مسایل فنی, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

ارسال دیدگاه

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.