سگال پرداز

نوشته ها

نمایش درختی کار ها

در نرم افزار اتوماسیون اداری سگال . میتوان کارها را بصورت درختواره ایجاد نمود تا پیگیری و اقدام های یک برگه در پرونده به راحتی مشاهده گردد. همچنین میتوان دیاگرام ارجاع یک کار به همراه رونوشت ها و سایر مسائل مانند فرمساز در سیستم را مشاهده کرد.

گردش درختی کارها

نوشته شده در: اتوماسیون اداری و دبیر خانه, نرم افزار سگال, نرم افزار های اداری, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

ارسال دیدگاه

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.