سگال پرداز

نوشته ها

هزینه و کسورات اتوماتیک

خیلی از اوقات پیش می آید که میخواهم هزینه و یا کسوری را برای تیپ فاکتور ها تعریف و بعضی از آنها مستقل و بعضی دیگر وابسته به مبلغ برگه و سایر هزینه و کسورات باشند . مثلا تیپ هزینه تخیفیف فصلی یک کسور مجزا و ارزش افزوده یک هزینه وابسته به مبلغ برگه و کسر تخفیف است در نرم افزار سگال شما می توانید هزینه و کسورات هربرگه را با توجه به نوع برگه به صورت درصدی و مبلغی  تعیین و نرم افزار آن را بصورت اتوماتیک برای هر برگه محاسبه کند . این موضوع در وقت اپراتور ها و مشتریان صرفه جویی میکند .

hk_mojaza

نوشته شده در: انبار و بازرگانی, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

ارسال دیدگاه

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.