سگال پرداز

نوشته ها

پشتیبانی از انواع فیلدها در فرم ساز

نرم افزار فرمساز سگال انواع فیلدهای عددی رشته ای تاریخ زمان منطقی بازشونده طرفحساب تصویر آیتم کاربر و امضای الکترونیک را پشتیبانی نموده و همچنین قابلیت ورود و دسترسی فیلدها برای کاربران مختلف را مدیریت میکند

formsaz formsaz2

نوشته شده در: امضا الکترونیک, فرم ساز, نرم افزار سگال, نرم افزار های اداری, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

ارسال دیدگاه

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.