سگال پرداز

نوشته ها

چارت سازمانی و دسترسی های متنوع

در قسمت چارت شما میتوانید نقش های گروهی کاربران را تعریف و مدیریت کنید . بدین معنی که هر کاربر عضو نقشی در چارت سازمانی داشته و مدیر سیستم میتواند جزئی ترین دسترسی ها را در سیستم برای آن کاربر

تنظیم نماید.

چارت سازمانی و دسترسی های متنوع

چارت سازمانی و دسترسی های متنوع

نوشته شده در: اتوماسیون اداری و دبیر خانه, نرم افزار سگال, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

ارسال دیدگاه

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.