سگال پرداز

نوشته ها

ارزش افزوده ، vat ، کیت مالیاتی

کیت مالیاتی ارزش افزوده:شرکت ها بسته به نوع فعالیت بصورت مالیات صنفی و یا دفتری فعالیت میکنند شرکت هایی که به صورت دفتری مالیات را تسلیم سازمان مربوطه میکنند موظفند به صورت فصلی( سه ماه )گزارش میزان خرید و فروش خود را به سازمان ارسال نمایند . در نرم افزار سگال امکان این دو نوع کارکرد پیشبینی شده است که به اختصار به توضیح آن میپردازیم .

تعاریف :

شامل تفکیک آیتم های (کالا های )مالیاتی  از  از سایر آیتم هاست و در بخش دیگر برگه ها ی شامل این پروسه تنظیم میگردند و در انتها درصد مالیات ارزش افزوده در سال جاری به دوره انتصاب می یابد .

تنظیم پارامتر های مالیاتی

کاربرد

بعد از طی پروسه تعریفی مالیاتی ارزش افزوده بر طبق تعریف نوع مجموعه مبتی بر مالیاتی بودن یا صنفی برگه ها را ثبت میکنیم این ثبت بر طبق تعریف های تابعه مالیات را منظور میکند .

ثبت فاکتور مالیاتی

 

گزارش بعد ثبت برگه ها میتوان به صورت ادواری به دلخواه گزارش مرور تهیه کرد و در تهیه گزارش مالیاتی از آن بهره برد .

گزارش سرجمع ارزش افزوده

 

کیت مالیاتی ارزش افزوده

نوشته شده در: حسابداری, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

ارسال دیدگاه

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.