سگال پرداز

نوشته ها

گزارش برآورد تولید ، برنامه ریزی تولید ، محاسبه کسری تولید ، سفارش تولید ، مدیریت موجودی

گزارش برآورد تولید :یکی از مواردی که یک شرکت تولیدی با آن روبروست کنترل  موجودی انبار جهت تولید است.در روش های قدیمی  با تنظیم نقطه سفارش این مورد را تا حدی برطرف میشد. بدان معنی که یک کارگاه میزان مصرف خود را در یک بازه زمانی با توجه به ظرفیت تعیین میکرد  و مشکل عدم موجودی در روند تولید حل میشد .اگر چه این روش روشی کاراست ولی روش دقیقی به شمار نمیرود در ثانی انبار کردن کالا ،فضا و هزینه دارد.گزارش براورد تولید مخصوص کالاهای تولیدی میباشد که دارای فرمول ساخت هستند و نوعی برنامه ریزی تولید به حساب میآید . برآورد تولید با توجه به فرمول ساخت  bom و تعداد درخواست کالای تولیدی کالا های مصرفی را برآورد کرده با موجودی مقایسه میکند سپس میزان کسری را  اعلام میکند .

در گزارش برآورد تولید گزارش میتوان میزان کسری را به تامین کنندگان بصورت اتوماتیک اعلام نمود و برگه سفارش خرید برای آن ثبت نمود. این نوع برنامه ریزی قبل از تولید جهت تامین موجودی انبار می باشد و اگر در فومول ساخت ضایعات و پرتی در نظر گرفته شود جزو دقیق ترین روش ها در تامین مواد مصرفی انبار است .

گزارش برآورد تولید

در زیر به این گزارش را به بررسی میکنیم

گام اول : ورود درخواست 

در این فرم ابتدا میران و تعداد کالا های تولیدی مورد درخواست را وارد میکنیم

درخواست برآورد تولید

گام دوم : تنظیم نوع گزارش 

در این قسمت نوع محاسبه اقلام مصرفی بیان میشود که حاوی سه نوع تنظیم است.

سطح کل تولید و مصرف :حاوی میزان براورد کالاهای تولیدی و مصرفی درخواست ها میباشد.

اقلام مصرفی در سطوح تولید :حاوی میزان براورد فقط اقلام مصرفی در تمام سطوح تولید در خواست ها می باشد .

در این نوع تنظیم  کالا های تولیدی مرکب که خود حاوی کالا های تولیدی هستند در نظر گرفته میشود .

تولید و اقلام مصرفی :حاوی میزان براورد فقط اقلام مصرفی و تولیدی در تمام سطوح تولید درخواست ها می باشد .

در این نوع تنظیم کالا های تولیدی مرکب که خود حاوی کالا های تولیدی هستند در نظر گرفته میشود .

 

گزارش برآورد تولید

 

گام سوم : تولید برگه های سفارش خرید و تولید با توجه به کسری

در این مرحله با زدن دکمه تولید برگه ها ، برای کالاهای مصرفی سفارش خرید ثبت میگردد .

اگر کالای تشکیل دهنده تولیدی باشد  برای کالا های تولیدی برگه تولید  ثبت میگردد .

این پروسه به صورت اتوماتیک با توجه به برآورد،موجودی ، و کسری ها در تاریخ تعیین شده صادر میشود.

گزارش برآورد تولید 

نوشته شده در: تولید, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

ارسال دیدگاه

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.