سگال پرداز

نوشته ها

گزارش سرجمع دریافت پرداخت

گزارش سرجمع دریافت پرداخت : این گزارش در نرم افزار سگال چکیده ای از کارکرد منابع ریالی در اختیار مدیران قرار میدهد این منابع عبارتند از صندوق – حسابهای بانکی – تنخواه گردان ها – اسناد دریافتنی – اسناد پرداختنی – اقساط – مانده مشتریان …در این گزارش سعی شده است بسته به نوع منبع گروه بندی کارکرد قرار گرفته و نیز پیگیری آن در همین گزارش درج شده است بدین معنی که کاربر میتواند مبلغ مورد نظر را پیگیری و مدارک تشکیل دهنده آن را رصد نماید . این گزارش بر روی ماژول دریافت پرداخت – بازرگانی – اقساط – و چک عمل میکند .

گزارش سرجمع دریافت پرداخت

همچنین میتوان گفت این گزارش مرجع بازرگانی و انبار و دریافت پرداخت است و یک گزارش مدیریتی بحساب می آید و همچنین جزئیات این گزارشات به صورت مجزا در سیستم  وجود دارد و امکان مرور این بخش تا جزئی ترین سطح در سیستم سگال پیش بینی شده است . و همچنین حسابهای باز (مشتریان )  و  مبالغ پیش بینی شده (چک )  به صورت تعدادی و سرجمع ریالی در این گزارش گنجانده شده است

 

پارامتر ها و خروجی :

از شاخص ترین موارد گزارش پارمتر های تصمیم کیری است که تاریخ – تاثیر تاریخ در چک ها (به صورت کلی و یا در یک دوره زمانی ) – تاثیر ایتدای دوره در ماندی گیری موجودی نقد و بانک از پارامتر های تسهیل کننده گزارش جهت بهینه سازی گزارش در این بخش پیش بینی شده است در در انتها دیتای مورد نظر به گزارش ساز ارسال و میتوان فرمت خروجی مورد نظر را تهیه کرد.

گزارش سرجمع دریافت پرداخت

نوشته شده در: حسابداری, نرم افزار سگال, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

ارسال دیدگاه

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.