سگال پرداز

نوشته ها

نوشته‌های برچسب‌شده 'تفصیلی شناور'

تفصیلی شناور(مراکز) چیست ؟ کاربرد در حسابدری

تفصیلی شناور : به کد هایی در کدینگ اطلاق میشود که در حسابهای مختلف گردش دارند و در روش های قدیمی این کد ها در هر سر فصل به تکرار تعریف میشدند و هم حجم کدینگ را بالا میبردند و هم گزارشات را پیچیده میکردند  بارز ترین تفصیلی شناور اشخاص هستند .

مثال تفصیلی شناور:

مثلا آقای تهرانی را در نظر بگیرید به هم در سرفصل بدهکارن و هم در سرفصل بستانکاران شما گردش دارد در در روش های قدیمی یکبار در سرفصل بدهکارن تعریف و یکبار دیگر در سرفصل بستانکاران تعریف میشد و حسابدار برای گزارش گیری مثلا تراز باید دوبار تراز این شخص را می گرفت و سپس آن دو را مقایسه و تراز نهایی را بدست میآورد تصور کنید که آقای تهرانی در ۱۰۰ حساب گردش دارد و این موضوع چقدر سخت و پیچیده است .

در روش های جدید کدینگ مراکز از کدینگ حسابها جداگانه در نظر گرفته و در هنگام ثبت سند حسابداری در صورتی که حساب دارای مرکز باشد مرکز آن تعیین می شود .. این موضوع هم کدینگ را ساده میکند و هم در هنگام گزار شگیری کافیست حساب و سپس مرکز را تعیین کنید و یک گزارش ساده و سریع در اختیار داشته باشید .

در نرم افزار سگال مراکزی نظیر اشخاص – بانک – صندوق – کالا و … در بصورت اتوماتیک در کدینگ مراکز ثبت میشوند همچنین میتوانید به دلخواه مراکزی تعریف کنید (پروژه) یا مراکز جاری را ویرایش کنید ..و در هر آتیکل سند سه مرکز را به صورت هم زمان استفاده کنید.

مثلا  حساب: ۰۱/۰۰۱  بدهکاران  و مرکز ۱ : آقای تهرانی  مرکز ۲: پروژه شبکه شرکت نفت  ..

تفصیلی شناور

تفصیلی شناور

گزارشاتی که تفصیلی شناور در آن استفاده شده است

گزارشات دفاتر : تعیین مرکز در نمایش دفاتر حسابهت

گزارش تراز : تعیین مرکز در تراز چهار ستونی و هشت ستونی

گزارش تراز مراکز :  لیست تمام تفصیلی شناورها (مراکز) به همراه گردش و مانده  دراین گزارش موجود میباشد .

گزارش گردش حسابها : نمایش تراز تمامی حسابها در تمامی سطوح با امکان درج  گردش تفصیلی شناور در هر حساب

نوشته شده در: حسابداری, مفاهیم سیستم, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←

تفصیلی شناور یا مراکز هزینه

تفصیلی شناور

تفصیلی شناور:در نرم افزار سگال کدهایی  که در سرفصل های مختلف قابل تکرار هستند میتوان به صورت تفضیلی شناور تعریف نمود .(مثلا اشخاص) این کار به حسابدار کمک میکند که کدینگ خود را خلاصه کرده و برای گرفتن تراز یا دفتر ازیک شخص مجبور نباشد به تعداد گردش تفصیلی های آن شخص تراز تهیه کند . لازم به ذکر است کدینگ مراکز از کدینگ حسابها جدا بوده و قابلیت دریافت اطلاعات از سایر بخش های سیستم را داراست .

همچنین حسابدار در هر آرتیکل سند میتواند 3 مرکز را مورد استفاده قرار دهد .

تفصیلی شناور

نوشته شده در: حسابداری, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←