سگال پرداز

نوشته ها

بن تخفیف کالا،فاکتور،پورسانت،پخش در نرم افزار فروش

بن تخفیف کالا،فاکتور،پورسانت،پخش : در نرم افزار بازرگانی  سگال سه امکان اضافه بر سازمان تعبیه شده است که شامل مدیریت بن تخفیف بر بروی کالا و فاکتور ، معرفی در صد فروش بازاریابی و پخش و و محاسبه ان و مدیریت پخش میباشد . این امکانات بصورت جداول پارامتریک قابل تعریف و استفاده است  در زیر به بخش ها به صورت اختصاری اشاره میشود .

بن تخفیف کالا و فاکتور 

این مقوله برای تنظیم تخفیف اتوماتیک کالا ها در زمان مشخص مورد کاربرد میباشد و مورد استفاده فروشگاه ها و شرکت هایی است که به صورت ادواری قصد دارند روی کالایی خاص تخفیف در نظر بگیرند یا در اصطلاح off داشته باشند .

نمونه فرم تنظیم تخفیف ادواری کالا :

بن کالا

بعد از تعریف بنت تخفیف کالا در قسمت طرف حساب حسابها میتوان طرف حساب های شامل بن در مشخص نمود که در فرم فاکتور پشنهاد میشود و نیز این تنظیم در خود برگه نیز قابل استفاده است بدین معنی که مشتری میتواند فاکتور یا طرف حسابی که شامل بن تخفیف میگردد مشخص کند .. بن تخفیف بر روی تخفیف سطری  بصورت اتوماتیک درج میگردد

نمونه فرم تنظیم ادواری بن فاکتور بصورت درصدی و مبلغی :

بن فاکتور ، تخفیف فاکتور

بن فاکتور به صورت مبلغی یا درصدی بر روی مبلغ نهایی فاکتور لحاظ میشود که مانند بن تخفیف کالا در طرف حساب و فاکتور ها قابل پیاده سازی است و این مبلغ در قسنت هزینه کسورات برگه  با عنوان بن تخیفی درج میگردد ….

معرفی پورسانت های کالا : 

در تعریف کالا میتوان علاوه بر مشخصات کالا در صد های فروش ، بازاریابی ، پورسانت را مشخص نمود و نیز فاکتور هایی که شامل پورسانت و یا منجر به پخش میگردند مشخص کرده و در گزارش پور سانت کلیه مبلغ در برای هر پرسنل و یا بصورت ریز فاکتوری مشاهده نمود .

 

تعریف در صد پورسانت کالا

تنظیم فعال بودن پورسانت و بن در برگه

تنظیم پورسانت برگه

گزارش سرجمع پورسانت

این گزارش در نگاه کلی طبق درصد های تنظیم شده روی کالا مبلغ بازاریابی ، فروش و پخش را در صورت اتمام پروسه پخش مشخص میکند

گزارش پورسانت

گزارش ریز پورسانت و پخش مروری از گزارش سرجمع پورسانت 

این گزارش به صورت مروری از گزارش سرجمع پورسانت قابل دسترسی و از این گزارش به خود برگه قابل ردگیری است که با این پروسه میتوان دیتا گزارش بررسی نمود

 

بن تخفیف کالا،فاکتور،پورسانت،پخش

بن تخفیف کالا،فاکتور،پورسانت،پخش

 

 

نوشته شده در: انبار و بازرگانی, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

ارسال دیدگاه

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.