نوشته ها

دیاگرام تولید ،دیاگرام ساخت کالا، فرمول ساخت گرافیکی BOM ، تحلیل فرمول ساخت

دیاگرام تولید ،دیاگرام ساخت کالا، فرمول ساخت گرافیکی BOM : بدلیل پیچیدگی محصولات و نیز فرمول ساخت های ترکیبی و پیوسته محصول ، کنترل فرایند تولید و ساخت برای شرکت های تولیدی همواره یکی از مسایل سخت و دشوار  بحساب  می آید . فرمول ساخت و برآورد گرافیکی کالای تولیدی ، قابلیتی  است که در نرم افزار تولید سگال   امکان مدیریت متمرکز ساخت محصول را فراهم میکند.

همچنین تمرکز دقیق روی محصول دارای فرمول ساخت پیشبینی شده است که بصورت دیاگرام  امکان ورود و تصحیح فرمول ساخت را برای مشتریان انجام میدهد.

این قابلیت در گزارش برآورد تولید نیز قابل استفاده است .

این قابلیت هم کالا ها  و هم برآورد مصرف هر کالای تولید شده را به صورت گرافیکی نشان میدهد .

در مورد کالا هایی که فرمول ساخت پیچیده ای دارند این قابلیت به مشتریان این امکان را میدهد دارد تا بخشی از فرمول ساخت را رسم نماید  و بصورت  جزء به جزء هر کالای  تولیدی را تحلیل کند .

در زیر یک نمونه از یک کالای تولیدی که خود از دو کالای تولیدی تشکیل شده است و  آنان نیز شامل دو کالای مصرفی هستند به همراه تحلیل تعداد مصرفی نشان داده شده است .

این قابلیت در نسخه پاییز ۹۵ ارائه شده و برای مشتریان قابل استفاده میباشد .

دیاگرام تولید

دیاگرام تولید ،دیاگرام ساخت کالا، فرمول ساخت گرافیکی BOM

نوشته شده در: تولید, نرم افزار سگال, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

مدیریت گردش کار ، مدیریت روند های در حال اجرای سازمان

مدیریت گردش کار ، مدیریت روند های در حال اجرای سازمان : در بخش نرم افزار مدیریت کسب و کار  به شرح اجمالی سیستم گردش کار سگال پرداختیم در این نوشته سعی داریم

فرم مدیریت گردش کار های جاری سازمان را بررسی کنیم .

این فرم تمام گردش کارهای سازمان را به صورت خلاصه جمع آوری میکند . و اطلاعاتی نظیر نام روند تاریخ و کار شروع و پایان ، وضعیت جاری و نتیجه ها را نشان میدهد و علاوه بر مدیریت روند ها یک گزارش کامل از آنهاست .

در این فرم میتوان به تعریف روند جاری ، دیاگرام روند طی شده ، کار شروع ، کار پایان دسترسی پیدا کرد .

تفکیک روند های انجام شده و در جریان از قابلیت های دیگر این فرم است .

مدیریت گردش کار ، مدیریت روند های در حال اجرای سازمان

مدیریت گردش کار ، مدیریت روند های در حال اجرای سازمان

 

نوشته شده در: گردش کار work flow, نرم افزار سگال, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

گزارش برآورد تولید ، برنامه ریزی تولید ، محاسبه کسری تولید ، سفارش تولید ، مدیریت موجودی

گزارش برآورد تولید :یکی از مواردی که یک شرکت تولیدی با آن روبروست کنترل  موجودی انبار جهت تولید است.در روش های قدیمی  با تنظیم نقطه سفارش این مورد را تا حدی برطرف میشد. بدان معنی که یک کارگاه میزان مصرف خود را در یک بازه زمانی با توجه به ظرفیت تعیین میکرد  و مشکل عدم موجودی در روند تولید حل میشد .اگر چه این روش روشی کاراست ولی روش دقیقی به شمار نمیرود در ثانی انبار کردن کالا ،فضا و هزینه دارد.گزارش براورد تولید مخصوص کالاهای تولیدی میباشد که دارای فرمول ساخت هستند و نوعی برنامه ریزی تولید به حساب میآید . برآورد تولید با توجه به فرمول ساخت  bom و تعداد درخواست کالای تولیدی کالا های مصرفی را برآورد کرده با موجودی مقایسه میکند سپس میزان کسری را  اعلام میکند .

در گزارش برآورد تولید گزارش میتوان میزان کسری را به تامین کنندگان بصورت اتوماتیک اعلام نمود و برگه سفارش خرید برای آن ثبت نمود. این نوع برنامه ریزی قبل از تولید جهت تامین موجودی انبار می باشد و اگر در فومول ساخت ضایعات و پرتی در نظر گرفته شود جزو دقیق ترین روش ها در تامین مواد مصرفی انبار است .

گزارش برآورد تولید

در زیر به این گزارش را به بررسی میکنیم

گام اول : ورود درخواست 

در این فرم ابتدا میران و تعداد کالا های تولیدی مورد درخواست را وارد میکنیم

درخواست برآورد تولید

گام دوم : تنظیم نوع گزارش 

در این قسمت نوع محاسبه اقلام مصرفی بیان میشود که حاوی سه نوع تنظیم است.

سطح کل تولید و مصرف :حاوی میزان براورد کالاهای تولیدی و مصرفی درخواست ها میباشد.

اقلام مصرفی در سطوح تولید :حاوی میزان براورد فقط اقلام مصرفی در تمام سطوح تولید در خواست ها می باشد .

در این نوع تنظیم  کالا های تولیدی مرکب که خود حاوی کالا های تولیدی هستند در نظر گرفته میشود .

تولید و اقلام مصرفی :حاوی میزان براورد فقط اقلام مصرفی و تولیدی در تمام سطوح تولید درخواست ها می باشد .

در این نوع تنظیم کالا های تولیدی مرکب که خود حاوی کالا های تولیدی هستند در نظر گرفته میشود .

 

گزارش برآورد تولید

 

گام سوم : تولید برگه های سفارش خرید و تولید با توجه به کسری

در این مرحله با زدن دکمه تولید برگه ها ، برای کالاهای مصرفی سفارش خرید ثبت میگردد .

اگر کالای تشکیل دهنده تولیدی باشد  برای کالا های تولیدی برگه تولید  ثبت میگردد .

این پروسه به صورت اتوماتیک با توجه به برآورد،موجودی ، و کسری ها در تاریخ تعیین شده صادر میشود.

گزارش برآورد تولید 

نوشته شده در: تولید, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

کنترل اعتبار مشتریان و پیش فرض های پخش و پورسانت

کنترل اعتبار مشتریان و پیش فرض های پخش و پورسانت :در بخش تعریف طرف حساب ها علاوه بر تعریف فیلد های عمومی میتوان پیشفرض های پخش و پوسانت  شامل روش پخش  ،بازاریاب ، پخش کننده ، مسئول فروش ، روش پرداخت و همچنین اعتبار بدهی در برگه ها را تعیین کرد که این پشفرض ها در صورت استفاده بصورت اتوماتیک برای آن طرف حساب در برگه درج میگردد و قابل تغییر است .

کنترل اعتبار بدهی مشتریان

 

اعتبار نیز اگر در تنظیمات تایید شود برای مشتریان چک میگررد و در صورت نداشتن اعتبار از تایید برگه جلوگیری میکند .

 

کنترل اعتبار مشتریان و پیش فرض های پخش و پورسانت

نوشته شده در: انبار و بازرگانی, نرم افزار سگال, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←
برگه 5 از 44 «34567»