سگال پرداز

قابلیت ها

دسترسی های مالی جهت مشتریان دارای شعب

دسترسی های مالی جهت مشتریان دارای شعب : در نرم افزار حسابداری سگال علاوه بر دسترسی فرمها  و عملیات برای هر کاربر امکاناتی جهت نظارت بر دیتا پیش بینی گشته است این موارد برای کاربران مالی نیز بصورت اختیاری تعبیه شده و شامل مدیرت دسترسی های دپارتمان (شعب) در نمایش اسناد و نیز نمایش  شامل دسترسی مراکز هزینه (شناور) در بخش های دپارتمان ،کارگروه ، طرف حسابها میباشد این امر محدوده دسترسی کاربران شعب جهت امنیت دیتا و سرعت (افزونگی دیتای نامرتبط به کاربر) را بهینه و کاراتر میکند .

همچنین این امور اختیاری بوده و در دفتر مرکزی و شعب میتوان تمام اطلاعات را بی کم و کاست مشاهده کرد…

دسترسی های مالی جهت مشتریان دارای شعب

 

 

دسترسی های مالی جهت مشتریان دارای شعب

نوشته شده در: حسابداری, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

انتقال بین منابع مالی، انتقال وجه بین صندوق و حساب بانکی

انتقال بین منابع :یکی از موارد پر کاربرد در حسابداری و خزانه داری (دریافت پرداخت) انتقال بین منابع میباشد این امر در نرم افزار حسابداری پیشرفته سگال با سند کلاسیک براحتی قابل انجام است  برای مشتریانی که از ماژول حسابداری استفاده نمیکنند راه کاری ساده در نظر گرفته ایم که به شرح آن میپردازیم.

انتقال معمولا به چهار حالت در سیستم قابل انجام است .

حساب بانکی به صندوق  ،حساب بانکی به حساب بانکی ،حساب بانکی به تنخواه

صندوق به صندوق  ، صندوق به حساب بانکی ، صندوق به تنخواه

تنخواه به صندوق  ،تنخواه به حساب بانکی ،تنخواه به تنخواه

این رویداد ها به درج یک برگ پرداخت یک عنصری انجام میپذیرد و بعد تنظیم حساب مقابل بدون مرکز( استفاده از حسابداری و سند دوبل) فرم دیالوگی باز میشود و منبع مقصد (صندوق یا بانک )  را ازکاربر طلب میکند  و به صورت اتوماتیک برگه دریافت مقصد را درج و نمایش میدهد  که از طریق برگه مبدا نیز قابل نمایش میباشد .

این دوبرگه به صورت درختی در زیر شاخه همدیگر در سیستم ایجاد میشود و قابلیت جستجو دارد.

حساب مقابل حساب انتقالی موقت بین دو برگه است که ابتدا در برگه دریافت دارای مانده گشته سپس در برگه پرداخت مانده کسب شده را انتقال میدهد  و دقت داشته باشید که باید بدون مرکز باشد .

بعد از انجام این عملیات میتوانید برگه مقصد را انجام و سند حسابداری آن را نیز مشاهده فرمایید.

نکات :

برای انتقال باید از برگه پرداخت استفاده کرد.

برای انتقال صندوق به صندوق و حساب به حساب نباید حسابها و صندوق ها یکسان باشد.

در صورت تصحیح انتقال میبایست باید اول برگه مقصد انتقالی حذف گردد.

برای اننقال باید برگه پرداخت یک آرتیکل حاوی وجه نقد یا برداشت از حساب داشته باشد و نیز انجا شده باشد.

برای انتقال باید حتما یک منبع برای مقصد تعیین کرد .

حساب نقلی در تنظیم حساب مقابل برگه باید بدون مرکز تنظیم گردد .

از طریق گزارش کارکرد میتوان برگه های انتقالی را رصد نمود (جستجوی برگه پرداخت و زیر شاخه برگه دریافت )

 

 

انتقال بین منابع

انتقال بین منابع 

نوشته شده در: دریافت پرداخت, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

گزارش کارکرد سیستم

گزارش کارکرد سیستم: یکی از موارد مهم در سیستم های یکپارچه مدیریت آموزش و اطلاع از روند رشد دیتا در نرم افزار مالی اداری است . سیستم های یکپارچه به دلیل وسعت و مقیاس، کنترل دیتا  با پیچیدگی زیادی روبروست و شخص کنترل کننده باید کاملا بر سیستم تسلط داشته باشد. این مورد نیز یکی از مسائل حیاتی شرکت حهت گزارش پیشبرد

نرم افزار به شمارمی آید.

قابلیت های گزارش کارکرد سیستم  

در نرم افزار سگال این گزارش فنی برای مدیر آموزش و عیب یاب سیستم طراحی گشته تا در یک نگاه رشد دیتا در قسمت های مورد نظر را تحلیل نمایند و نیز برنامه آموزشی برای قسمت های بکارنرفته مشخص کنند از دیگر کاربرد های این گزارش عیب یابی و تحلیل رشد دیتا را میتوان نام برد.

مثلا در گزارش زیر با دسته بندی هر ماژول میتوان میزان فعالیت در بسته ها و نیز رشد دیتا را مشاهده کرد ۲۸۱ طرف حساب در سیستم تعریف شده ولی دسترسی طرف حساب انجام نشده است .

در این گزارش برای برگه ها، اسناد حسابداری  نیز تحلیل هایی در نظر گرفته شده که کاربران را در عیب یابی کمک میکند نکته مهم این گزارش دادن اطلاعات در یک نگاه به مدیر سیستم است و لازم نیست تمام بخش های سیستم جهت پیگیری موارد بررسی گردد .

این گزارش قابلیت جستجو و گروه بندی ماژول ها را نیز مانند فرمهای دیگر برای کاربران مهیا میکند . اعداد روبروی هر زیر ماژول و ماژول مشخص کننده میزان تعدادی حجم دیتا در آن ماژول است که بسته به تاریخ و دوره مالی سفارشی میگردد .

این گزارش در نسخه تابستان ۹۵ به سیستم اضافه شده و در هر ورژن ارتقا مییابد چناچه مشری ما هستید و نکته در این گزارش مشاهده میکنید که ما به آن نپرداخته ایم میتوانید 

با طرح ان ما را در بهبود اثر بخشی هدف این گزارش یاری رسانید .

گزارش کارکرد سیستم

گزارش کارکرد سیستم 

نوشته شده در: مسایل فنی, نرم افزار سگال, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

بن تخفیف کالا،فاکتور،پورسانت،پخش در نرم افزار فروش

بن تخفیف کالا،فاکتور،پورسانت،پخش : در نرم افزار بازرگانی  سگال سه امکان اضافه بر سازمان تعبیه شده است که شامل مدیریت بن تخفیف بر بروی کالا و فاکتور ، معرفی در صد فروش بازاریابی و پخش و و محاسبه ان و مدیریت پخش میباشد . این امکانات بصورت جداول پارامتریک قابل تعریف و استفاده است  در زیر به بخش ها به صورت اختصاری اشاره میشود .

بن تخفیف کالا و فاکتور 

این مقوله برای تنظیم تخفیف اتوماتیک کالا ها در زمان مشخص مورد کاربرد میباشد و مورد استفاده فروشگاه ها و شرکت هایی است که به صورت ادواری قصد دارند روی کالایی خاص تخفیف در نظر بگیرند یا در اصطلاح off داشته باشند .

نمونه فرم تنظیم تخفیف ادواری کالا :

بن کالا

بعد از تعریف بنت تخفیف کالا در قسمت طرف حساب حسابها میتوان طرف حساب های شامل بن در مشخص نمود که در فرم فاکتور پشنهاد میشود و نیز این تنظیم در خود برگه نیز قابل استفاده است بدین معنی که مشتری میتواند فاکتور یا طرف حسابی که شامل بن تخفیف میگردد مشخص کند .. بن تخفیف بر روی تخفیف سطری  بصورت اتوماتیک درج میگردد

نمونه فرم تنظیم ادواری بن فاکتور بصورت درصدی و مبلغی :

بن فاکتور ، تخفیف فاکتور

بن فاکتور به صورت مبلغی یا درصدی بر روی مبلغ نهایی فاکتور لحاظ میشود که مانند بن تخفیف کالا در طرف حساب و فاکتور ها قابل پیاده سازی است و این مبلغ در قسنت هزینه کسورات برگه  با عنوان بن تخیفی درج میگردد ….

معرفی پورسانت های کالا : 

در تعریف کالا میتوان علاوه بر مشخصات کالا در صد های فروش ، بازاریابی ، پورسانت را مشخص نمود و نیز فاکتور هایی که شامل پورسانت و یا منجر به پخش میگردند مشخص کرده و در گزارش پور سانت کلیه مبلغ در برای هر پرسنل و یا بصورت ریز فاکتوری مشاهده نمود .

 

تعریف در صد پورسانت کالا

تنظیم فعال بودن پورسانت و بن در برگه

تنظیم پورسانت برگه

گزارش سرجمع پورسانت

این گزارش در نگاه کلی طبق درصد های تنظیم شده روی کالا مبلغ بازاریابی ، فروش و پخش را در صورت اتمام پروسه پخش مشخص میکند

گزارش پورسانت

گزارش ریز پورسانت و پخش مروری از گزارش سرجمع پورسانت 

این گزارش به صورت مروری از گزارش سرجمع پورسانت قابل دسترسی و از این گزارش به خود برگه قابل ردگیری است که با این پروسه میتوان دیتا گزارش بررسی نمود

 

بن تخفیف کالا،فاکتور،پورسانت،پخش

بن تخفیف کالا،فاکتور،پورسانت،پخش

 

 

نوشته شده در: انبار و بازرگانی, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←
برگه 5 از 43 «34567»