سگال پرداز

نوشته ها

ماژول فراخوان گزارشات ، رابط گزارش ساز فارسی

ماژول فراخوان گزارشات :  همانطور که میدانید نرم افزار سگال یک گزارش ساز پیشرفته فارسی در هر فرم  داراست که برای هر فرم ۴ گزارش با نام های قابل سفارشی سازی پیشیسنی کرده است . همچنین به ازای هر برگه (خرید ، فروش …) ۴ گزارش پیشبینی شده است . در نسخه های جدید سگال  امکانی به نام فراخوان گزارشات پیشبینی شده است این امکان کاربر را قادر میسازد تا در هر زمان در هر فرم به یک کلیک نسخه آخر گزارش آن فرم را به همره نام به سیستم خود پیوست کند  و یا گزارشات جدید که به سیستم اضافه گشته است به نرم افزار خود اضافه کند  روال این کار به این صورت است که بعد پرسیدن نام گزارش و تاییدیه آن از جانب کاربر گزارش پیشفرض از سایت به نرم افزار پیوست میگردد همچنین کاربر مبتواند این گزارشات را به سلیقه و دلخواه خود تغییر دهد .

 

ماژول فراخوان گزارشات

ماژول فراخوان گزارشات

نوشته شده در: مفاهیم سیستم, نرم افزار سگال, همه موارد

ارسال دیدگاه: (۰) ←

ارسال دیدگاه

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.