سگال پرداز

نوشته ها

آرشیو برای 'تولید'

دیاگرام تولید ،دیاگرام ساخت کالا، فرمول ساخت گرافیکی BOM ، تحلیل فرمول ساخت

دیاگرام تولید ،دیاگرام ساخت کالا، فرمول ساخت گرافیکی BOM : بدلیل پیچیدگی محصولات و نیز فرمول ساخت های ترکیبی و پیوسته محصول ، کنترل فرایند تولید و ساخت برای شرکت های تولیدی همواره یکی از مسایل سخت و دشوار  بحساب  می آید . فرمول ساخت و برآورد گرافیکی کالای تولیدی ، قابلیتی  است که در نرم افزار تولید سگال   امکان مدیریت متمرکز ساخت محصول را فراهم میکند.

همچنین تمرکز دقیق روی محصول دارای فرمول ساخت پیشبینی شده است که بصورت دیاگرام  امکان ورود و تصحیح فرمول ساخت را برای مشتریان انجام میدهد.

این قابلیت در گزارش برآورد تولید نیز قابل استفاده است .

این قابلیت هم کالا ها  و هم برآورد مصرف هر کالای تولید شده را به صورت گرافیکی نشان میدهد .

در مورد کالا هایی که فرمول ساخت پیچیده ای دارند این قابلیت به مشتریان این امکان را میدهد دارد تا بخشی از فرمول ساخت را رسم نماید  و بصورت  جزء به جزء هر کالای  تولیدی را تحلیل کند .

در زیر یک نمونه از یک کالای تولیدی که خود از دو کالای تولیدی تشکیل شده است و  آنان نیز شامل دو کالای مصرفی هستند به همراه تحلیل تعداد مصرفی نشان داده شده است .

این قابلیت در نسخه پاییز ۹۵ ارائه شده و برای مشتریان قابل استفاده میباشد .

دیاگرام تولید

دیاگرام تولید ،دیاگرام ساخت کالا، فرمول ساخت گرافیکی BOM

نوشته شده در: تولید, نرم افزار سگال, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←

گزارش برآورد تولید ، برنامه ریزی تولید ، محاسبه کسری تولید ، سفارش تولید ، مدیریت موجودی

گزارش برآورد تولید :یکی از مواردی که یک شرکت تولیدی با آن روبروست کنترل  موجودی انبار جهت تولید است.در روش های قدیمی  با تنظیم نقطه سفارش این مورد را تا حدی برطرف میشد. بدان معنی که یک کارگاه میزان مصرف خود را در یک بازه زمانی با توجه به ظرفیت تعیین میکرد  و مشکل عدم موجودی در روند تولید حل میشد .اگر چه این روش روشی کاراست ولی روش دقیقی به شمار نمیرود در ثانی انبار کردن کالا ،فضا و هزینه دارد.گزارش براورد تولید مخصوص کالاهای تولیدی میباشد که دارای فرمول ساخت هستند و نوعی برنامه ریزی تولید به حساب میآید . برآورد تولید با توجه به فرمول ساخت  bom و تعداد درخواست کالای تولیدی کالا های مصرفی را برآورد کرده با موجودی مقایسه میکند سپس میزان کسری را  اعلام میکند .

در گزارش برآورد تولید گزارش میتوان میزان کسری را به تامین کنندگان بصورت اتوماتیک اعلام نمود و برگه سفارش خرید برای آن ثبت نمود. این نوع برنامه ریزی قبل از تولید جهت تامین موجودی انبار می باشد و اگر در فومول ساخت ضایعات و پرتی در نظر گرفته شود جزو دقیق ترین روش ها در تامین مواد مصرفی انبار است .

گزارش برآورد تولید

در زیر به این گزارش را به بررسی میکنیم

گام اول : ورود درخواست 

در این فرم ابتدا میران و تعداد کالا های تولیدی مورد درخواست را وارد میکنیم

درخواست برآورد تولید

گام دوم : تنظیم نوع گزارش 

در این قسمت نوع محاسبه اقلام مصرفی بیان میشود که حاوی سه نوع تنظیم است.

سطح کل تولید و مصرف :حاوی میزان براورد کالاهای تولیدی و مصرفی درخواست ها میباشد.

اقلام مصرفی در سطوح تولید :حاوی میزان براورد فقط اقلام مصرفی در تمام سطوح تولید در خواست ها می باشد .

در این نوع تنظیم  کالا های تولیدی مرکب که خود حاوی کالا های تولیدی هستند در نظر گرفته میشود .

تولید و اقلام مصرفی :حاوی میزان براورد فقط اقلام مصرفی و تولیدی در تمام سطوح تولید درخواست ها می باشد .

در این نوع تنظیم کالا های تولیدی مرکب که خود حاوی کالا های تولیدی هستند در نظر گرفته میشود .

 

گزارش برآورد تولید

 

گام سوم : تولید برگه های سفارش خرید و تولید با توجه به کسری

در این مرحله با زدن دکمه تولید برگه ها ، برای کالاهای مصرفی سفارش خرید ثبت میگردد .

اگر کالای تشکیل دهنده تولیدی باشد  برای کالا های تولیدی برگه تولید  ثبت میگردد .

این پروسه به صورت اتوماتیک با توجه به برآورد،موجودی ، و کسری ها در تاریخ تعیین شده صادر میشود.

گزارش برآورد تولید 

نوشته شده در: تولید, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←

نرم افزار تولید،فرمول ساخت BOM،سربار ،حسابداری صنعتی،بهای تمام شده

نرم افزار تولید،فرمول ساخت BOM،سربار ،حسابداری صنعتی،بهای تمام شده : یکی از موارد حائز اهمیت در شرکت های تولیدی و یا کارخانه ها بحث تولید ، فرمول ساخت BOM ، بهای تمام شده است که تاثیر آن در بخش انبار ، پرسنلی (حقوق و خدمات) و سربار را شامل میشود . فرمول ساخت علاوه بر مدیریت تولید  بروز نگاه داشتن موجودی مواد اولیه و محاسبه بهای تمام شده را بعهده دارد .

هر فرمول ساخت برای کالا های تولید شامل این اجزا است .

فرمول ساخت BOM 

bill of material یا در اصطلاح BOM  فرمول تشکیل دهنده کالای تولیدی است که در آن مقدار مواد یا کالاهای تشکیل دهنده کالای تولیدی تعریف میشود علاوه بر مواد سربار و خدمات ، هزینه  نیز در این بخش موثرند .

تعریف سربار فرمول ساخت 

سربار به هزینه های غیر مستقیمی گفته میشود که در تولید یک کالا نقش ندارند  و  در کل تولید بحساب می آیند   این نوع هزینه ها به راحتی قابل پیگیری در یک تولید خاص نیستند . (هزینه اجاره – برق – بیمه …) از شناخته ترین سربار ها هستند .

تعریف بهای تمام شده 

بهای تمام شده به زبان ساده مجموع هرینه های مستقیم و غیر مستقیم کالا های تولیدی است که هزینه مستقیم بخش کالا ها و مواد اولیه  از روش های نرخ گذاری کالا در انبار (fifo lifo نرخ میانگین) بدست می آید که ماژول بازرگانی و انبار و وظیفه مدیریت و بروز نگه داشتن این هزینه ها را بر طبق ورود و خروج بر طبق روش برعهده دارد . هزینه های غیر مستقیم نیز با روش های بر آورد و تسهیم سربار در پایان دوره تولیدی درج میگردند .

برای درک بهتر  یک میز که شامل چهار پایه است در نظر بگیرید که به اختصار فرمول ساخت آن عبارتند از

۱ عدد رویه

۴ عدد پایه

۱۰۰ گرم چسب

اجرت ۱۰۰۰۰ ریال

برق ۱۰۰۰ ریال

در این فرمول ساده رویه و پایه و چسب مربوط به مواد اولیه هستند اجرت جزو هزینه ها و نیز برق جزو سربار بحساب میآید که این فرمول ساخت تشکیل دهنده کالای جدید بنام میز هستند .

 

نرم افزار تولید،فرمول ساخت BOM،سربار ،حسابداری صنعتی،بهای تمام شده

 

در ادامه این مطلب قصد داریم امکانات نرم افزار تولید،فرمول ساخت BOM،سربار ،حسابداری صنعتی،بهای تمام شده سگال را شرح دهیم

تعاریف آیتم ها شامل کالا ها ، خدمات ، سربار ها و کالا های تولید بر طبق فرمول ساخت است که در آن سه نوع قبلی قابل استفاده است بعد از تعریف آیتم ها و فرمول های آن می توان از برگه تولید برای دستور تولید کالای خاص به میزان خاص استفاده کرد گه بعد این مرحله سیستم بصورت اتوماتیک برگه مصرف اقلام تولیدی بر طبق فرمول ساخت صادر می شود .

برگه مصرف تولید

 

 

همچنین میتوان خدمات تعریف شده در فرمول ساخت را در کارتابل مربوطه برای پرسنل انجام دهنده مدیریت کرد .

 

خدمات تولید

 

 

در پایان دوره تولیدی نیز میتوان مجموع سربار ها و هزینه ها را وارد کرد . سیستم این هزینه ها را بر روی اقلام تولیدی آن دوره تسهیم کرده و مبالغ براوردی را تصحیح میکند.

فرم نرم افزار تولید،فرمول ساخت BOM،سربار ،حسابداری صنعتی،بهای تمام شده

تسهیم سربار تولید

 

 

بعد از اتمام این مراحل با نرخ گذاری و تنطیم بهای تمام شده میتوان اسناد حسابداری مربوطه را بروز رسانی کرد.

 

تنظیم بهای تمام شده

 

نرم افزار تولید،فرمول ساخت BOM،سربار ،حسابداری صنعتی،بهای تمام شده.

نوشته شده در: تولید, حسابداری, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←

نرم افزار حسابداری ، نرم افزار فروشگاهی ،

نرم افزار حسابداری ، نرم افزار فروشگاهی  : امروزه با گسترده شدن سازمان ها و توسعه حجم مبادلات دیگر روش های سنتی (ثبت کلاسیک و نوشتاری دفاتر) جوابگوی نیاز کنترل منابع مالی شرکت نیست و کامپیوتر نقش موثری در این فرایند دارد به نرم افزار هایی که بر پایه مفاهیم حسابداری جهت تسهیل امور به حسابداران یاری میرسانند نرم افزار حسابداری گویند .

این نرم افزار هابسته به نوع نیاز در طبقه بندی هایی قرار میگیرند که به اختصار به آن اشاره میکنیم .

نرم افزار فروشگاهی :

این دسته نرم افزار ها  تنها مدیریت صندوق و خرید و فروش و موجودی را کنترل و بهینه میکنند و سرعت عملکرد و آسان بودن در این نرم افزار ها حائز اهمیت است . و اکثرا بر مبانی بارکد کار میکنند .

حسابداری شرکتی :

این دسته نرم افزار ها کلیه امور شرکت اعم از انبار خرید و فروش ، خزانه دارای ، حقوق و دستمزد ، حسابداری (علمی) را مدیریت میکنند .

حسابداری یکپارچه :

این دسته به عنوان دسته ای از نرم افزار های شرکتی کلیه نیاز های ساز مان را مدیریت میکنند و بخشها  در قالب اسناد حسابداری تجمیع و زارشات خود را به هسته مرکزی ارائه میکنند افلب این نوع نرم افزار حسابداری به صورت تحت شبکه ارائه میشوند . و حسابداری صنعتی را نیز (جهت مدیریت کارخانه و تولید ) شامل میشوند .

معمولا این سه نوع نرم افزار حسابداری  در کشور ما بسته به نیاز ساز مان مورد استفاده قرار میگیرد . در ادامه قصد داریم بخش های این نرم افزار ها و کاربرد آن را معرفی نماییم .

نرم افزار حسابداری انبار :

جهت مدیریت ورود خروج کالا در انبار ها ، کنترل موجودی  استفاده میشوند

نرم افزار  خرید و فروش :

جهت مدیریت ورود و خروج کالا ها به صورت ریالی جهت ارائه به مشتریان ، چاپ خروجیهای تابعه ، تهیه گزارشات مشتریان مورد استفاده قرار میگیرد .

نرم افزار حسابداری دریافت پرداخت و چک(خزانه داری) :

جهت کنترل ورود و خروج منابع مالی ، اسناد مالی ، کنترل حسابهای صندوق و بانک ، حصول مانده مشتریان ، تهیه گزارش های تابعه استفاده میشود .

نرم افزار حسابداری  تولید و سفارشات :

جهت مدیریت سفارشات خارجی ، تولید بر مبنای فرمول ساخت (bom) ، محاسبه بهای تمام شده کالا های تولیدی مورد استفاده قرار میگیرد .

نرم افزار حسابداری مالیاتی :

این بخش  استفاده علمی از دانش حسابداری  شامل کدینگ حسابداری، اسناد مالی ، گزارشات تابعه (سندترازدفاتر قانونی  ) است که جهت یکپارچه سازی رویداد های مالی تمام بخش ها و اراذه به مراجع زیربط مورد استفاده قرار میگیرد .

 

نرم افزار حسابداری

 

نرم افزار حسابداری ، نرم افزار فروشگاهی

.

نوشته شده در: انبار و بازرگانی, بارکد, تولید, حسابداری, سریال, سفارشات, مفاهیم سیستم, نرم افزار سگال, نرم افزارهای مالی, همه موارد

ارسال دیدگاه (۰) ←
برگه 1 از 2 12